fredag 2 juni 2017

Misstroende hotar minister efter domarutnämning

Justitieminister Sigríður Á. Andersen riskerar att få en misstroendeförklaring riktad mot sig. Efter en häftig debatt klubbade majoriteten i alltinget i går de femton domare som ska döma i den nya landsrätten. Skälet till oppositionens missnöje är att hon frångick rekommendationerna och valde flera domare som inte rankades som de bäst lämpade.

Med 31 röster mot 22 utsågs i går de femton domare som ska döma i den nya landsrätten, den domstol som blir steget mellan tingsrätterna och högsta domstolen. De tre regeringspartierna röstade för medan oppositionen utom Framstegspartiet - där åtta ledamöter lade ned sina röster - röstade nej.

Innan omröstningen hade oppositionens förslag om att tvinga regeringen att bereda frågan på nytt röstats bort med 31 röster mot 30.

Anledningen till osämjan är att justitieminister Sigríður Á. Andersen valde att inte följa rekommendationerna från den nämnd som rankat kandidaternas lämplighet. I stället ratade hon fyra namn och förde in fyra nya. Bland de personer som försvann från listan fanns den som rankades som den sjunde bäst lämpade. In kom bland annat den trettionde mest lämpade.

Oppositionen har efterlyst en motivering från Sigríður Á. Andersen. Hon har sagt att hon ville prioritera erfarenhet av domartjänstgöring. Det är ett argument som har ifrågasatts av oppositionen. Kandidater med likvärdig tjänstgöringstid har nämligen behandlats på helt olika sätt av ministern. Hon har också valt flera personer som helt saknar domarerfarenhet.

Nu hotas Sigríður Á. Andersen av en misstroendeförklaring. Det är Piratpartiet som överväger att väcka misstroende mot justitieministern. Den kommer inte att fälla Sigríður Á. Andersen, men den kommer att fortsätta att rikta uppmärksamhet mot de ifrågasatta utnämningarna.

Från oppositionen har det också kommit anklagelser om en maktdemonstration från ministerns sida. Sigríður Á. Andersen har också anklagats för att välja personer som har kopplingar till Självständighetspartiet, det parti hon själv representerar. Oppositionen har även talat om ett agerande som skadar förtroendet för alltinget.

En misstroendeförklaring är inte det enda som hotar ministern. En av de kandidater som ratats av Sigríður Á. Andersen har redan sagt att en stämningsansökan mot henne med skadeståndskrav kommer att lämnas in.

Efter en rad omdiskuterade utnämningar - där vissa fått tummen ned i domstol - beslutade alltinget 2010 att ministrar inte skulle kunna gå emot nämndens rekommendationer. För att kunna göra det krävs samtycke från alltinget. Det har alltså Sigríður Á. Andersen nu fått.

Oppositionen ville i ett motförslag ge beredningen mer tid och att beslutet inte skulle fattas förrän 1 juli. Det förslaget röstades alltså ned av regeringspartierna.

Landsrätten tas i bruk vid årsskiftet.