fredag 30 juni 2017

Nio av tio islänningar reser under semestern

Allt fler islänningar ger sig ut på minst en resa under sommarens semester. Nu är det 91 procent som färdas på Island eller utomlands - en ökning med 6 procentenheter jämfört med sommaren 2016. Höginkomsttagare reser i betydligt större utsträckning än låginkomsttagare. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Den starka isländska kronan är ett bekymmer både inom turistnäringen och exportindustrin. Men för islänningar som vill resa utomlands är situationen den motsatta. En högt värderad valuta innebär att resenärer får mer för sina pengar i utlandet.

Trenden är att utlandsresorna blir allt fler. De senaste åren har priset på flygstolar pressats i takt med att allt fler bolag börjat trafikera Island.

I år är det hela 91 procent av de islänningar som har fyllt 18 år som reser någonstans under semestern. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med föregående år. Bara 9 procent stannar hemma hela sommaren.

Hela 39,3 procent reser både på hemmaplan och till utlandet. Motsvarande siffra förra året - som i sin tur var den högsta efter finanskraschen - var 35,2 procent.

36,5 procent reser enbart till utlandet, en uppgång med 0,8 procentenheter, och 15,2 procent färdas enbart på Island, en ökning med 0,8 procentenheter.

Vissa grupper är flitigare resenärer än andra. Höginkomsttagare, kvinnor och personer bosatta i Reykjavíkområdet reser i större utsträckning än låginkomsttagare, män och personer bosatta på landsbygden.

Kanske gör också politiska sakfrågor avtryck i islänningarnas resvanor. De mest EU-vänliga väljarna finns hos Renässans och Socialdemokraterna. Det är också dessa två partiers sympatisörer som reser mest. Reser minst gör Självständighetspartiets anhängare - möjligen för att där återfinns många bönder och fiskare som har svårt att ta ledigt just under sommaren.

Gröna vänstern och Framstegspartiet är två partier som har många sympatisörer på landsbygden. Inom partierna finns också en majoritet som motsätter sig EU-medlemskap. Dessa två väljargrupper är också de som gör färst utlandsresor. I stället föredrar de att turista i hemlandet.

Här kan du läsa mer om islänningarnas resvanor.