måndag 26 juni 2017

Ny katastrofsommar kan vänta lunnefågeln på södra Island

Både på Västmannaöarna och vid Dyrhólaey ser återväxten för lunnefågel ut att bli svag även i år. På bägge platserna har andelen bebodda hålor nästan halverats. I övriga delar av Island är situationen betydligt bättre. Där ligger återväxten på ungefär samma nivå som förra sommaren. Det visar en kartläggning utförd av Náttúrustofa Suðurlands.

Varje sommar följer Náttúrustofa Suðurlands lunnefågelns återväxt. Med hjälp av speciella kameror undersöker de hålorna för att se hur många som är bebodda. Det är tolv kolonier som kartläggs vid två olika tillfällen.

De senaste dryga tio åren har antalet lunnefåglar minskat dramatiskt. På södra Island går beståndet mot en kollaps. Inget tyder heller på att situationen skulle förbättras. För varje år blir återväxten allt sämre.

Skälet till att så få ungar föds och överlever sommaren tros vara uppvärmningen av Atlanten. Lunnefågeln återvänder till samma håla år efter år. Men lunnefågelns föda - som havstobis - rör sig norrut i takt med att havstemperaturerna stiger. Många lunnefåglar häckar inte ens eller överger äggen tidigt eftersom maten helt enkelt inte räcker till.

Situationen är mest kritisk på södra Island. I norr, där vattentemperaturerna inte stigit lika mycket, är läget betydligt bättre.

Årets sommar ser även den ut präglas av svag återväxt. Värst är läget vid Stórhöfði på Hemön och vid Dyrhólaey på södra Island. Här har andelen bebodda hålor nästan halverats jämfört med 2016. På Hemön var i år 41 procent av hålorna bebodda jämfört med 77 procent förra året. Vid Dyrhólaey hade andelen bebodda hålor sjunkit från 62 procent till 34 procent.

Siffrorna är dock inte helt jämförbara. Årets första kontroll utfördes nämligen något tidigare än 2016. I synnerhet på södra Island påbörjas själva häckningen allt senare på grund av bristen på föda. Andelen bebodda hålor kan därför stiga något.

I resten av landet var skillnaderna mot 2016 betydligt mindre. I åtta av de undersökta kolonierna hade andelen bebodda hålor minskat. På två platser hade andelen ökat marginellt.

På Akurey var 84 procent av hålorna bebodda jämfört med 89 procent förra sommaren, vid Ingólfshöfði 61 procent (+1), Papey 73 procent (-8), Hafnarhólmi vid Borgarfjörður eystri 75 procent (+2), Lundey 77 procent (-16), Grímsey 72 procent (-17), Drangey 78 procent (-11), Vigur 83 procent (-6), Grímsey i Steingrímsfjörður 83 procent (-6) och Elliðaey i Breiðafjörður 70 procent (-12).

Här kan du läsa mer om lunnefågelns återväxt.