måndag 19 juni 2017

Rättegång om mordet på Birna Brjánsdóttir börjar i juli

Den 18 juli börjar rättegången mot den man som står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir. Då vittnar den åtalade och flera av hans tidigare kollegor från trålaren Polar Nanoq. Båten ligger då i hamn i Hafnarfjörður för första gången på fem månader. Därefter fortsätter rättegången efter sommaren.

Tretton besättningsmän från trålaren Polar Nanoq kallas som vittnen i rättegången mot den man som misstänks för mordet på Birna Brjánsdóttir. Minst åtta av dem kommer att vara ombord när båten ligger i hamn i Hafnarfjörður den 18 juli.

Samtliga är tidigare kollegor till den grönländske sjöman som står åtalad för mordet. Att de befinner sig på Island är skälet till att den första rättegångsdagen blir mitt i sommaren. Nästa gång Polar Nanoq är i hamn på Island är inte förrän i december.

Om inte alla tretton finns ombord kommer de att kallas separat till Héraðsdómur Reykjaness för att vittna. Eftersom samtliga är utländska medborgare är de inte skyldiga att komma. Det finns också möjlighet att avge vittnesmål via telefon.

Bland de besättningsmän som ska vittna finns Polar Nanoqs kapten och den kollega till den åtalade som själv satt häktad i två veckor misstänkt för inblandning i mordet.

Det första vittnesmålet blir med den man som står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir. Han står dessutom åtalad för grovt narkotikabrott. Efter förhören med den åtalade och hans tidigare kollegor tar rättegången en paus till efter sommaren.

Datumet för rättegångsstarten bestämdes i fredags när rättsprocessen fortsatte i Héraðsdómur Reykjaness. Den åtalade mannen var inte på plats.

Páll Rúnar Kristjánsson, den åtalades advokat, lade fram tio fotografier och en sammanställning av medierapportering om Birna Brjánsdóttirs död. Syftet med detta är inte känt. Omfattande och negativ massmediebevakning har dock tidigare från domstolarnas sida betraktats som omständigheter som kan vara ett skäl till lindrigare straff.

Samtidigt drog Páll Rúnar Kristjánsson tillbaka kravet på information från mobilmaster om var den åtalades telefon fanns under dygnet efter Birna Brjánsdóttirs försvinnande.

Páll Rúnar Kristjánsson lämnade dessutom in ytterligare en fråga till Urs Oliver Weisbrock, den tyske rättsläkare som tidigare kallats in som expert. Den nya frågan gäller hur länge Birna Brjánsdóttirs kropp legat i vattnet innan den hittades på stranden vid Selvogur åtta dagar efter försvinnandet.

Ortopeden Ragnar Jónsson har också kallats in som expertvittne. Han har besvarat de två frågor som ställts av Páll Rúnar Kristjánsson.

Även åklagaren Kolbrún Benediktsdóttir lämnade in nytt material till rätten. Det handlade om kvalitetsbedömningar av fingeravtryck som enligt åtalet kommer från den mordmisstänkte sjömannen. Fingeravtrycken har analyserats av norska kriminaltekniker.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir.