torsdag 1 juni 2017

Renässans står utan toppkandidat i Reykjavík

Både Heiða Kristín Helgadóttir och Gísli Marteinn Baldursson har nämnts. Men ingen av dem vill toppa Renässans lista i kommunalvalet i Reykjavík nästa vår. Trots att partiet har som mål att ställa upp kan det bli så att partiet inte kandiderar i valet. Hittills saknas både toppnamn och profilfrågor, rapporterar Fréttablaðið.

I höstens alltingsval tog sig Renässans med god marginal över femprocentsspärren. Sedan dess har partiet backat i opinionen. Som ett av tre regeringspartier har Renässans kompromissat bort en rad profilfrågor. EU-frågan ligger fortfarande på is och några reformer av fiske- och jordbrukspolitiken står inte på dagordningen.

Partiets problem är inte bara anklagelser om svek. Renässans står bakom en finanspolitisk femårsplan som fått skarp kritik för att vara byggd på bristande underlag. I alltingets talarstol har partiets företrädare fått kämpa för att försvara Renässans plats i regeringen.

Opinionssiffrorna har halverats sedan valet. Nu balanserar Renässans på femprocentsspärren. Visserligen har stödet i Reykjavík varit större än i landet i genomsnitt, men den medvind som det nybildade partiet hade förra året tycks ha ebbat ut åtminstone tillfälligt.

Renässans har tidigare meddelat att partiet tänker ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík den 26 maj nästa år. Målet har hela tiden varit att komma in i rådhuset. Men enligt Fréttablaðið är nu de planerna hotade.

Heiða Kristín Helgadóttir och Gísli Marteinn Baldursson ska båda ha tillfrågats om att leda partiets lista, men båda ska ha tackat nej. Heiða Kristín Helgadóttir har varit delaktig i att grunda Bästa partiet och i att ta fram Renässans politiska program. Hon har suttit i nämnder i Reykjavík för Bästa partiet och varit ersättare i alltinget för Ljus framtid.

Även Gísli Marteinn Baldursson har stor politisk erfarenhet. Nu arbetar han som programledare i RÚV - ett jobb som fick honom att avsäga sig sitt uppdrag som kommunfullmäktigeledamot för Självständighetspartiet.

Ingen av dem ska alltså ha visat något intresse för uppdraget. Två andra tänkbara namn är enligt Fréttablaðið Gylfi Ólafsson, som är assistent åt partiledaren och finansministern Benedikt Jóhannesson, och Guðmundur Kristján Jónsson, som är assistent åt fiske- och jordbruksminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Bägge har en tydlig liberal profil, men deras politiska erfarenhet är begränsad. Gylfi Ólafsson var i senaste alltingsvalet Renässans toppnamn i den nordvästra valkretsen. Han var bara några få röster från att ta en plats i parlamentet.

Problemet handlar inte bara om att hitta en toppkandidat. Enligt Fréttablaðið saknas även profilfrågor. Renässans behöver ställa sig till höger om Socialdemokraterna, ett utrymme där Ljus framtid - ett annat krisande parti - redan finns.

När det gäller den styrande majoritetens viktigaste frågor har Renässans inga avvikande åsikter. Partiet står bakom ett nytt linjenätverk med spårväg eller expressbussar för att förbättra kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Partiet står bakom planerna på förtätning av befintliga bostadsområden.

Ett annat problem kan vara lönerna. En ledamot i kommunfullmäktige i Reykjavík tjänar 633 000 isländska kronor i månaden. Det är betydligt lägre än vad Gylfi Ólafsson och Guðmundur Kristján Jónsson får som assistenter åt ministrar. Möjligen innebär det att de inte är så sugna på att lämna departementsjobben, skriver Fréttablaðið.