söndag 11 juni 2017

Sandgerði och Garður tar nytt steg mot samgående

Kommunpolitikerna i både Sandgerði och Garður röstade i veckan ja till att inrätta en gemensam nämnd. Nämndens uppdrag är att undersöka förutsättningarna för ett samgående mellan kommunerna. Målet är att invånarna i Sandgerði och Garður i höst ska få folkomrösta i frågan. Till våren kan ett gemensamt kommunfullmäktige väljas.

Kommunerna på Suðurnes har redan ett omfattande samarbete. Garður och Sandgerði är inte bara grannar. Redan i dag har de gemensam byggnadsinspektör, idrottsplatschef och socialtjänst.

En arbetsgrupp har tidigare undersökt förutsättningarna för ett samgående mellan Garður och Sandgerði. I veckan tog processen ytterligare ett steg framåt när fullmäktige i bägge kommunerna röstade för att inrätta en samarbetsnämnd.

I nämnden ingår två kommunpolitiker från varje kommun och de två kommuncheferna. Till hösten ska de ha utvärderat konsekvenserna av ett samgående. Därefter blir det upp till kommuninvånarna att ta ställning till samgåendet vid en folkomröstning.

Folkomröstningen är nödvändig. Den isländska kommunallagen säger att samgåenden mellan kommuner ska avgöras i folkomröstningar.

Om invånarna säger ja går kommunerna sannolikt ihop vid årsskiftet. Då väljs ett provisoriskt fullmäktige. Ofta sker det genom att ett fullmäktige fortsätter att arbeta som vanligt. Samtidigt avgörs frågor som rör den kommun som formellt står utan fullmäktige i regel av en nyinrättad nämnd som består av de tidigare fullmäktigeledamöterna.

Ett nytt fullmäktige kan sedan väljas vid det ordinarie kommunalvalet den 29 maj nästa år.

Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet.