torsdag 1 juni 2017

Socialdemokrat beskyller Gröna vänster för fiasko

Socialdemokraterna hade alldeles för stora ambitioner. Men det var koalitionspartnern Gröna vänstern som sänkte regeringen och gick bakom ryggen på partiet. Det hävdar Ólína Þorvarðardóttir, tidigare alltingsledamot för Socialdemokraterna. Hon pekar ut Gröna vänsterns dåvarande ledare som den som var ansvarig för fiaskot.

De isländska Socialdemokraterna befinner sig i kris. Redan 2013 talades det om ett katastrofval när väljarstödet mer än halverades sedan succévalet 2009. Partiet gick från 29,8 procent till 12,9 procent.

Det var nytt isländskt rekord i väljartapp. Men det gick ännu sämre i alltingsvalet hösten 2016. Då sjönk stödet till 5,7 procent. Partiet fick bara tre representanter i parlamentet.

Internt är det i regel regeringssamarbetet med Gröna vänstern mellan 2009 och 2013 som pekas ut som orsaken till krisen. När vänsterkoalitionen tog makten efter finanskraschen var ambitionerna höga. Socialdemokraternas hjärtefrågor var ansökan om EU-medlemskap, reformer av fiskepolitiken och en ny grundlag.

Inte i någon av de tre frågorna nådde Socialdemokraterna målet. Partiet tvingades på egen hand lägga EU-förhandlingarna på is för att undvika en regeringskris, reformerna fiskekvotsystemet uteblev och ersattes av en höjd fångstskatt som revs upp omedelbart av den efterföljande högerregeringen och grundlagen stupade på senfärdighet och bristande stöd i alltinget.

Väljarnas dom blev hård. Socialdemokraterna har ännu inte lyckats återvinna det förlorade förtroendet.

Och den nye partiledaren Logi Már Einarsson är den tredje på fyra år - och bland medlemmarna är det få som tror att han ska kunna rycka upp opinionssiffrorna. Han var som vice ordförande praktiskt taget okänd bland allmänheten när han fick jobbet sedan ordföranden Oddný G. Harðardóttir hoppat av efter valfiaskot.

Ólína Þorvarðardóttir var en av partiets alltingsledamöter mellan 2009 och 2013. Hon säger i Vesturland att Socialdemokraterna hade alldeles för höga ambitioner när de satte sig i regeringen. Partiet ville inte bara sanera statsfinanserna och föra Island ut ur krisen. Dessutom ville de genomföra stora samhällsförändringar:
"Saneringsarbetet gjorde partiet stor skada."
Hon ingick själv i alltingets fiske- och jordbruksnämnd. Ólína Þorvarðardóttir hävdar i Vesturland att koalitionspartnern Gröna vänsterns ledare Steingrímur J. Sigfússon gick bakom ryggen på Socialdemokraterna. Han utlovade förändringar av fiskekvotsystemet som han backade ifrån redan dagen därpå:
"Steingrímur hade lovat mig att göra detta. Det gjorde han inför närvarande vittnen vid ett möte med Socialdemokraternas alltingsgrupp. Dagen därpå gällde inte detta längre. Någon hade besökt honom däremellan. Efter detta sket sig allt. Vägen som valdes var att enbart införa fångstavgift som naturligtvis inte innebär någon systemförändring. Så när en ny regering tog över så var det första som den gjorde att sänka den. Detta visade att intressenterna och fiskeindustrin har sina representanter i tinget och i alla politiska partier."
Enligt Ólína Þorvarðardóttir skulle de två regeringspartierna ha varit överens om att dra in fiskekvoter som därefter skulle bjudas ut på nytt. Men Steingrímur J. Sigfússon valde alltså en annan väg.