tisdag 6 juni 2017

Tre av fyra islänningar: Livet är rättvist

Tre av fyra islänningar anser att livet är rättvist. Kvinnor, höginkomsttagare, pensionärer och personer i ledande ställning tycker i större utsträckning än andra att det finns rättvisa i tillvaron. Mindre övertygade om att så är fallet är unga islänningar, låginkomsttagare och studenter. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hela 72,1 procent av islänningarna stämmer in i påståendet om att livet är rättvist. Men det är alltså 27,9 procent som svarar att livet inte är rättvist.

Svaren skiljer sig åt mellan olika grupper. Bland de islänningar som oftare är övertygade om att det finns rättvisa i tillvaron finns pensionärer, landsbygdsbefolkning, personer i ledande ställning inom företag eller institutioner och höginkomsttagare. Mindre övertygade är män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i huvudstadsregionen, studenter och låginkomsttagare.

Skillnaderna är dessutom stora när det kommer till politiska sympatier. Hela 88 procent av Självständighetspartiets väljare anser att livet är rättvist. Den åsikten delar bara 40 procent av Piratpartiets anhängare. Även bland Socialdemokraternas sympatisörer är det en minoritet - 49 procent - som tycker att rättvisa finns i tillvaron.

I Framstegspartiets led är det 81 procent som uppger att livet är rättvist. Inom Renässans är motsvarande andel 78 procent och inom Gröna vänstern 76 procent.