söndag 4 juni 2017

Turismen till Island ger staten miljardintäkter

45 miljarder isländska kronor betalar turister i skatter och avgifter. Men utgifterna för staten och kommunerna är bara 5 miljarder. Det visar uträkningar som Deloitte gjort på uppdrag av Stjórnstöð ferðamála. Siffrorna baseras på läget 2015 - och sedan dess har turismen till Island nästan fördubblats.

Under 2015 besökte 1,3 miljoner turister Island. I år väntas antalet turister öka till 2,3 miljoner. På uppdrag av Stjórnstöð ferðamála har Deloitte analyserat statens och kommunernas intäkter från turismen under 2015. Statistiken gäller enbart direkta intäkter och köp som gjorts med kort.

Totalt betalade turisterna 45 miljarder isländska kronor i form av olika skatter och avgifter. Samtidigt hade staten och kommunerna utgifter kopplade till turismen på 5 miljarder. Av överskottet gick 28 miljarder till staten och 11 miljarder till kommunerna.

Kommunerna hade en större andel överskott på turismen än staten. De isländska kommunerna hade sammanlagt utgifter på 1 miljard kopplade direkt till turismen. Den största posten var kommunikationer med 400 miljoner.

Det är första gången som det tagits fram verkliga siffror på turismens inverkan på statens och kommunernas ekonomi. Eftersom det enbart handlar om direkta intäkter är det troligt att de är betydligt större. Dessutom har turismen hunnit växa kraftigt sedan 2015.