söndag 25 juni 2017

Vulkanutbrott vid Holuhraun hade liten klimateffekt

Vulkanutbrottet vid Holuhraun bidrog till att sänka temperaturerna genom att reflektera solen. Men i övrigt hade utbrottet liten inverkan på klimatet. De stora mängder svaveldioxid som skapades påverkade inte molnbildningen i någon större utsträckning. Det visar en forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Under Bárðarbungas halvårslånga utbrott vid Holuhraun skapades de största mängderna svaveldioxid av en isländsk vulkan sedan Laki för över 200 år sedan. Utbrottet gjorde att forskare kunde studera hur aerosoler kan påverka klimatet.

Aerosoler är partiklar som är finfördelade i en gas - i det här fallet svaveldioxid. De skymmer solen genom att reflektera solens strålning. Samtidigt minskar de mängden vatten, vilket gör att den nederbörd som skulle kunna föra bort aerosolerna också minskar.

De enorma mängder svaveldioxid som bildades under utbrottet vid Holuhraun gav ny kunskap om samspelet mellan aerosoler och molnbildning. Aerosolerna i sig hade liten inverkan på molnbildningen.

Aerosolerna gjorde så att vattenmängden minskade - något som i sin tur ökade ljuset vilket gjorde att solens strålning reflekterades i större utsträckning än normalt och därför inte nådde marken. Därmed skapades alltså förutsättningar för att vulkanutbrottet skulle sänka temperaturerna. Forskarna har dock inte studerat exakt hur denna inverkan skulle ha sett ut.

Det som överraskade forskarna var aerosolernas mycket begränsade inverkan på molnbildningen. Den gör det nu lättare att skapa korrekta prognoser för klimatförändringar.

Här kan du läsa mer om Bárðarbungas utbrott vid Holuhraun.