lördag 15 juli 2017

Börsen i Reykjavík vill få fler islänningar att investera

Privatpersoner äger bara en liten del av aktierna på börsen i Reykjavík. Efter finanskraschen har det privata ägandet minskat dramatiskt. Nu vill Nasdaq Iceland få fler islänningar att investera i aktier. Målet är att allmänheten ska bidra till att sprida ägandet på Island på samma sätt som i Sverige. Det rapporterar Morgunblaðið.

Under det ekonomiska uppsvinget under åren före finanskraschen ägde privatpersoner upp till 17 procent av aktierna på börsen i Reykjavík. Nu kontrollerar allmänheten bara 4 procent av det totala börsvärdet.

Sedan 2007 har allmänhetens ägande minskat kraftigt.Många tvingades att sälja sina aktier i samband kraschen. Många aktier blev också värdelösa. Samtidigt har pensionsfonderna blivit storägare i nästan samtliga bolag på börsen. Fram till att kapitalkontrollerna avskaffades i våras hade pensionsfonderna få möjligheter att investera i utlandet.

Hittills i år har värdet på Reykjavíkbörsen ökat med 3,68 procent. Att ökningen inte är större beror till viss del på Icelandair. Flygbolaget är börsårets stora förlorare efter en vinstvarning där Icelandair befarade att marknadsläget riskerade att försämras avsevärt. Tappet i år är hela 31,39 procent.

Magnús Harðarson, chef för Nasdaq Iceland, säger i Morgunblaðið att han vill att allmänheten ska investera mer i aktier. Förhoppningen är att privatpersoner ska bidra till att sprida ägandet på samma sätt som på Stockholmsbörsen:
"Vi har tittat på den svenska vägen som togs därför att öka allmänhetens deltagande på aktiemarknaden."
Ett sätt att uppmuntra islänningar att investera i aktier är enligt Magnús Harðarson att precis som i Sverige införa vissa typer av skattelättnader.