tisdag 4 juli 2017

Dagens citat

"Jakten i sommar har börjat och jag tänker inte stöka runt med den. Men på sikt behöver vi ha detta samtal djupare och bättre. Reykjavíks inställning och turistnäringens intressen är tydliga, men det finns också andra intressen som vi behöver fläta in i detta. ... Vi behöver ha detta samtal och vi behöver anstränga oss, men på längre sikt står det ganska klart att vi inte kan föra denna politik i all evighet."

Fiske- och jordbruksminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir säger i RÚV att hon på sikt kan tänka sig att ompröva regeringens hållning till valfångst.