tisdag 25 juli 2017

Jökusárlón blir del av nationalparken Vatnajökull

Glaciärlagunen Jökulsárlón blir i dag en del av nationalparken Vatnajökull. Även grannlagunen Fjallsárlón ingår i utökningen av nationalparken. Steget tas vid en ceremoni vid Jökulsárlón där miljöminister Björt Ólafsdóttir undertecknar beslutet. Det innebär att staten får större möjligheter att ta betalt av besökare.

Från och med i dag ingår både Islands högsta fjäll och djupaste sjö i nationalparken Vatnajökull. Nationalparken, där det 2 110 meter höga fjället Hvannadalshnjúkur ligger, täcker en dryg tiondel av landets yta - och där inkluderas nu den 284 meter djupa glaciärlagunen Jökulsárlón.

I år väntas omkring 700 000 besökare till Jökulsárlón. Parkeringsplatser, toaletter och annan service vid lagunen är dock anpassad efter 200 000 besökare.

Att utbyggnaden släpar efter beror på en långvarig tvist mellan olika markägare. Striden om Jökulsárlón har de senaste åren utspelat sig i en rad domstolar. Eftersom markägarna inte kunde enas slutade det med att marken såldes på auktion. Där valde staten att utnyttja sin förköpsrätt och köpa marken.

Inte heller statens köp har varit oomstritt. Det bolag som vann auktionen ansåg inte att regeringen agerat korrekt när den använde förköpsrätten. På nytt blev en dispyt om Jökulsárlón ett fall för domstolarna. I den första rundan vann staten. Och nu är förhoppningen från regeringens sida att de juridiska striderna ska vara historia.

Vid en ceremoni vid Jökulsárlón undertecknar miljöminister Björt Ólafsdóttir formellt det beslut som gör att Fell - den fastighet där Jökulsárlón ingår - blir en del av nationalparken Vatnajökull. Efteråt åker hon vidare till grannlagunen Fjallsárlón. Även den tillhör från och med i dag nationalparken.

Både från regeringens och kommunen Hornafjörðurs sida har det funnits ett stort missnöje med att de juridiska striderna blockerat all utbyggnad vid Jökulsárlón. Sedan tidigare finns en klubbad detaljplan som tillåter en omfattande utbyggnad på lagunens östra strand.

Nästa steg för regeringen och kommunen blir att i samarbete med nationalparken besluta om områdets utveckling. Målet är att det ska gå fort. En del arbeten har redan påbörjats. Åtgärderna syftar till att förbättra service och säkerhet vid Jökulsárlón.

Hur utbyggnaden ska finansieras är inte klart. Att Jökulsárlón nu blir en del av nationalparken gör att det finns helt andra möjligheter att ta betalt för service. Det kan bli aktuellt med avgifter för till exempel parkering och toaletter. Sedan tidigare har staten intäkter från personer som tältar på någon av nationalparkens campingplatser och från deltagare på turer till isgrottor.

I dagsläget finns inga planer för avgifter vid Fjallsárlón. Vid grannlagunen invigdes nyligen ett besökscentrum med mycket större kapacitet än motsvarande byggnader vid Jökulsárlón - trots att den senare har betydligt fler besökare.

Här kan du läsa mer om turerna kring Jökulsárlón.