fredag 14 juli 2017

Minister överväger vägtullar på alla infarter till Reykjavík

Bara i Reykjavíkområdet behövs investeringar i vägnätet på 100 miljarder isländska kronor. Men regeringen har bara öronmärkt 10 miljarder om året i utbyggnad för hela landet. Kommunikationsminister Jón Gunnarsson kan därför tänka sig vägtullar på samtliga vägar in och ut ur Reykjavík. Det säger han till RÚV.

På uppdrag av kommunikationsminister Jón Gunnarsson utreder just nu en nämnd förutsättningarna för att finansiera en utbyggnad av vägnätet med vägtullar. Det skulle dock förvåna om nämnden kom fram till något annat än att det vore en positiv utveckling. Samtliga ledamöter har nämligen tidigare tagit ställning för vägavgifter.

Jón Gunnarsson anser att vägtullar är det enda sättet att finansiera nödvändiga investeringar i vägnätet. Om staten ska stå för pengarna kommer utbyggnaden att ta för lång tid. I stället vill han att privata bolag ska svara för utbyggnaden. Intäkterna från vägtullar ska enligt Jón Gunnarsson ge dem nödvändig avkastning på investeringarna.

Vägtullar är kontroversiella. Motståndet mot avgifter har minskat, men opinionsmätningar visar att en majoritet av islänningarna fortfarande motsätter sig vägtullar. Inte heller är det säkert att Jón Gunnarsson kan säkra en majoritet i alltinget för sin politik.

Jón Gunnarsson säger till RÚV att det bara i sydvästra hörnet av Island finns ett behov av investeringar på 100 miljarder isländska kronor. Då räknar han bland annat med en utbyggnad av ringvägen från Kjalarnes till Borgarnes och från Hveragerði till Selfoss. Där ingår även en ny tunnel under Hvalfjörður och en ny bro över Ölfusá i Selfoss.

Samtidigt har regeringen i den finanspolitiska planen bara öronmärkt 10 miljarder om året för vägnätet. Utanför huvudstadsregionen är listan lång på investeringar som ofta beskrivs som nödvändiga. I nuvarande takt kommer det att ta många år innan utbyggnaden kan vara klar.

Om Jón Gunnarsson lyckas samla en majoritet i alltinget under hösten kan de första förslagen läggas efter årsskiftet. Han säger till RÚV att det då kan bli aktuellt att avgiftsbelägga samtliga vägar in och ut ur Reykjavík. Ett mål är att turister genom vägtullar ska stå för en stor del av finansieringen:
"Vi behöver komma åt dessa engångsbetalande, som turister är, för att hjälpa oss så mycket som möjligt i denna uppbyggnad. ... Deras bidrag i denna form till detta har otroligt stor betydelse och kommer att hjälpa oss att bygga upp ett säkrare och bättre transportnät, vilket ju är en av de grundläggande pulsådrorna om vi tänker ha en riktig bygdepolitik och bygdeutveckling i detta land."
Avgifterna ska enligt Jón Gunnarsson inte bli så höga att de skapar besvär för personer som ofta behöver passera tullarna. Samtidigt ska vägtullarna medföra en samhällsvinst i form av kortare körsträckor, lägre bensinutgifter och färre olyckor.

Däremot kan avgiften för att använda tunneln under Hvalfjörður snart vara historia. Tunneln byggdes av Spölur, det bolag som också driver den. Om ett år kommer bolaget att ha fått tillbaka sin investering genom vägtullarna. Då ska tunneln överlåtas till staten. Jón Gunnarsson säger till Vísir att han då sannolikt kommer att föreslå att avgiften slopas:
"Man kan då säga att underlaget för avgifter i Hvalfjörðurtunneln inte längre föreligger."
Det behöver dock inte innebära att det för gott är slut med att betala för en tunnelpassage. Det talas allt mer om behovet av en utbyggnad av tunneln. Om kapaciteten ska fördubblas genom en parallell tunnel är det troligt att även den kommer att finansieras genom vägavgifter.

Här kan du läsa mer om planerad utbyggnad av vägnätet.