lördag 15 juli 2017

Mossbollar hittas i fler isländska sjöar

Foto: Náttúrustofa Norðausturlands
Mossbollar har nu hittats i Kollavíkurvatn i Þistilfjörður. Många av de isländska sjöar där detta sällsynta fenomen har påträffats finns just kring denna fjord på nordöstra Island. Mossbollar av levande mossa har bara hittats i en isländsk sjö. Mossbollar av död mossa är den betydligt vanligare typen. Det uppger Náttúrustofa Norðausturlands.

Det var 1969 som mossbollar för första gången påträffades på Island. Sjöarna var Holtavörðuvatn på Holtavörðuheiði och Hádegisvatn i Bitrufjörður. Sedan dess har de hittats i en lång rad andra sjöar. Flera av fyndplatserna är sjöar kring Þistilfjörður nära Þórshöfn på nordöstra Island.

Enligt en forskarrapport hade mossbollar 2015 hittats i sjutton isländska sjöar. Fem av dessa fanns vid Þistilfjörður. Sannolikt finns de i betydligt fler sjöar. Forskarna konstaterar att skälet att mossbollar är så bristfälligt dokumenterade är att vetenskapen hittills bara visat dem begränsat intresse.

Mossbollar blir 20 till 195 millimeter i diameter. De kan bestå av såväl levande mossor som döda eller döende mossor. Mossbollar av levande mossor har bara påträffats i en isländsk sjö: Hraunsfjarðarvatn på Snæfellsnes.

Bildas gör mossbollarna när mossor hamnar i vattendrag. När mossbollar upptäckts på stränder har de följt strömmarna från andra vattendrag.

Förra sommaren upptäckte de boende på gården Borgir i Þistilfjörður mossbollar i Kollavíkurvatn. Náttúrustofa Norðausturlands har nu fastslagit att det är mossbollar. En stort antal mossbollar har den senaste tiden spolats upp på sjöns stränder.

Fyndet understryker att mossbollar sannolikt är betydligt vanligare än vad som hittills varit känt. De kan ha ungefär samma kulform och gröna färg som grönalgen marimo, som också finns i en rad isländska sjöar. Mossbollar och marimo är dock två helt olika saker.

Här kan du läsa mer om marimo.