söndag 2 juli 2017

Ovisshet om utökat kommunfullmäktige i Reykjavík

Med knappt elva månader kvar till valet är det osäkert hur många ledamöter som ska väljas in i kommunfullmäktige i Reykjavík. Lagen säger minst 23 personer - men kommunminister Jón Gunnarsson vill avskaffa kravet och låta kommunen bestämma antalet ledamöter. Det förslaget kan dock klubbas först till hösten.

För sex år sedan beslutade den dåvarande rödgröna regeringen att kommuner med mer än 100 000 invånare ska ha 23 till 31 platser i fullmäktige. Den enda kommunen som berördes av beslutet var Reykjavík. I huvudstaden har fullmäktige ända sedan 1908 haft 15 ledamöter.

Sedan dess har antalet invånare i Reykjavík femfaldigats. Men antalet folkvalda har alltså varit oförändrat.

Samtidigt har ledamöternas uppdrag förändrats avsevärt. De 15 ordinarie ledamöterna är heltidsanställda. Dessutom har sex ersättare uppdrag som motsvarar 70 procent av heltid. Även om fullmäktige bara har 15 ledamöter är det alltså 21 personer som mer eller mindre har kommunpolitiken som sitt jobb.

Kommunminister Jón Gunnarsson vill riva upp den nya lagen. Han vill i stället att kommunerna själva ska få bestämma antalet ledamöter. För Reykjavíks del skulle det kunna innebära en fortsättning med 15 folkvalda.

Men förslaget hann inte behandlas under våren. Jón Gunnarsson tänker lägga fram samma förslag i höst. Valet kommer dock allt närmare. Det är bara knappt elva månader innan ett nytt fullmäktige väljs i Reykjavík. Och ett beslut i alltinget kan sannolikt komma tidigast i oktober.

Just nu råder närmast total förvirring i rådhuset i Reykjavík. Situationen blir inte mindre komplicerad av att olika partier har olika åsikter i frågan. Planen har varit att utöka fullmäktige till 23 ledamöter. En sådan utökning står Gröna vänstern bakom. Självständighetspartiet vill däremot ligga kvar på 15 ledamöter. Även Socialdemokraterna lutar åt samma håll.

Halldór Halldórsson, Självständighetspartiets ledare i kommunen, har öppet kritiserat partikamraten Jón Gunnarsson för att han ännu inte löst frågan. Både han och Dagur B. Eggertsson, Reykjavíks socialdemokratiske borgmästare, har beskrivit läget som att kommunen nu bakbundits av alltinget.

Partierna efterlyser besked för att kunna förbereda det kommande valet. Och kommunen behöver besked för att kunna planera genomförandet av valet.

Här kan du läsa mer om det kommande kommunalvalet i Reykjavík.