söndag 16 juli 2017

Regeringen vill ha intäkter från Jökulsárlón

Staten behöver intäkter från Fell som motsvarar kostnaden för att köpa fastigheten. Det beskedet kommer från finansdepartementet i ett remissvar om att göra Fell till en del av nationalparken Vatnajökull. I Fell ingår bland annat stora delar av glaciärlagunen Jökulsárlón. Liknande avgifter vill departementet införa i hela landet.

Prislappen var 1,52 miljarder isländska kronor när regeringen bestämde sig för att utnyttja förköpsrätten till Fell, den fastighet som bland annat innefattar glaciärlagunen Jökulsárlóns östra strand. Till Fell hör alltså den enda mark runt lagunen som i dagsläget får bebyggas.

Regeringen valde att köpa marken sedan en långvarig tvist mellan de tidigare ägarna stoppat all utveckling av området. Fejden har inneburit att det vid Jökulsárlón inte finns tillräcklig infrastruktur för att kunna ta emot det stora antalet besökare.

Även det statliga köpet har dock utlöst en tvist. Det bolag som i auktionen av Fell lade det högsta budet hävdar att regeringens förköpsrätt hade löpt ut när beslutet fattades. Denna dispyt är nu en domstolsfråga.

Fell - och därmed i praktiken Jökulsárlón - ska ge staten intäkter som motsvarar kostnaden för att köpa marken. Det uppger finansdepartementet i ett remissvar till miljödepartementet. Regeringen har redan påbörjat processen att inlemma Fell i nationalparken Vatnajökull.

Intäkterna kan komma på flera olika sätt. Dels kommer besökare till Jökulsárlón att få börja betala parkeringsavgift, dels kommer troligtvis de bolag som bedriver verksamhet vid och i lagunen att få börja betala avgifter för tillstånd till staten.

Exakt hur finansdepartementet vill utforma avgifterna är ännu inte klart. Enligt remissvaret kommer ett förslag att läggas fram senare i år. Det kommer att gälla all mark som är i statlig ägo.

Här kan du läsa mer om striden om Jökulsárlón.