torsdag 13 juli 2017

Regeringen vill utfärda 100 nya isländska taxilicenser

Både turismen och invånarantalet har ökat - men taxilicenserna har inte blivit fler. Nu vill regeringen utfärda 100 nya licenser. Reykjavíkområdet och Suðurnes föreslås få 90 av dessa licenser medan sju går till Akureyri och tre till Árborg. Om förslaget blir verklighet finns det i de tre regionerna totalt 689 licenser.

Sedan den senaste regleringen av taxilicenser genomfördes 2003 har bara två nya tillstånd utfärdats. Antalet licenser är i dag 589. Samtidigt har både antalet invånare och antalet turister ökat. Därför föreslås nu en utökning med 100 nya licenser.

Marknaden är statligt reglerad i tre områden: huvudstadsregionen med Suðurnes, Akureyri och Árborg med centralorten Selfoss. Sedan 2003 har antalet invånare i dessa tre områden ökat med mellan 15 och 40 procent.

Enligt förslaget får huvudstadsregionen med Suðurnes 90 nya licenser vilket ökar det totala antalet till 650 licenser. I Akureyri föreslås sju nya licenser vilket innebär totalt 28 och i Árborg tre nya licenser vilket totalt ger elva licenser.

Förslaget går nu ut på remiss. Remisstiden går ut den 3 augusti.