söndag 9 juli 2017

Ringväg runt Västfjordarna kan vara klar 2026

En helårsväg som förbinder norra och södra Västfjordarna kan vara klar till 2026. Vägen skulle bli något kortare än dagens - och betydligt kortare än de omvägar som är nödvändiga under vintrarna. Vegagerðin har nu föreslagit tre tänkbara sträckningar för den nya vägen. Men i dagsläget finns det inga pengar till projektet.

Hos många kommunpolitiker och invånare i Västfjordarna står en ringväg runt regionen högt på önskelistorna. I dag tvingas den som vill resa mellan norr och söder ofta till långa omvägar under vinterhalvåret. Skälet är att vägarna över Dynjandisheiði och Hrafnseyrarheiði då är oframkomliga.

Sträckan över Hrafnseyrarheiði ska byggas bort med en tunnel. Den ska stå klar 2020. Då kapar den 27 kilometer jämfört med dagens sträckning. Dessutom ska den kunna användas hela året.

Tunneln som bygger bort den besvärliga sträckan över Hrafnseyrarheiði löser dock inte på egen hand den bristande framkomligheten under vintertid. Över Dynjandisheiði går vägen på 500 meters höjd. Den gamla grusvägen betraktas som omöjlig att hålla öppen eftersom den snabbt snöar igen. Trafiken är gles samtidigt som lavinerna är många.

Vegagerðin tar nu initiativ till att undersöka tre tänkbara sträckningar som skulle komplettera tunneln och skapa en ringväg runt regionen. Det handlar dels om en ny väg över Dynjandisheiði, dels om en ny väg från flygplatsen utanför Bíldudalur som ansluter till vägen över Dynjandisheiði. En sådan finns redan, men den är i mycket dåligt skick.

Dagens väg över Dynjandisheiði är 41,1 kilometer. Vegagerðin räknar med att en ny väg blir mellan 35,4 och 39,2 kilometer. En ny anslutningsväg från Bíldudalur skulle bli något kortare än dagens 29,1 kilometer.

Myndigheten uppger i ett pressmeddelande att en ringväg runt Västfjordarna skulle kunna stå klar till 2026. För det krävs att pengar till projektet börjar komma under 2019. Hittills har inga sådana beslut fattats.

Här kan du läsa mer om det planerade vägbygget.