lördag 22 juli 2017

Vill se mer utrikesflyg direkt till flygplatsen i Reykjavík

Mer utrikesflyg borde gå direkt till Reykjavík i stället för till Keflavík. I dag är flygplatsen i Reykjavík underutnyttjad samtidigt som det ofta är trångt i Keflavík. Dessutom skulle resenärer till Reykjavík kunna checka in senare och få kortare restid. Förslaget kommer från flygplatsbolaget Isavia. Det rapporterar Vísir.

British Airways meddelade nyligen att bolaget börjar med trafik mellan London City Airport och Keflavík. För resenärer som bor i London innebär det en tidsbesparing på en till två timmar tack vare kortare restid och senare incheckning.

Flygplatsbolaget Isavia vill nu göra något liknande på Island. I dag används flygplatsen i Reykjavík enbart till inrikesflyg och för trafik till Grönland och Färöarna. För utrikesflyg krävs särskilt tillstånd.

Reykjavík är enligt Jón Karl Ólafsson vid Isavia en underutnyttjad flygplats. Samtidigt är det ofta trångt i Keflavík där utbyggnaden inte gått i samma takt som antalet passagerare växt. Flygplatsen i Reykjavík skulle därför kunna avlasta Keflavík. Jón Karl Ólafsson säger till Vísir att Reykjavík har flera andra fördelar:
"Detta skulle förkorta restiden avsevärt. Du behöver komma mycket senare till flygplatsen. Du kan förmodligen ha incheckning en timme före avresa här i Reykjavík, där det behövs två timmar på större flygplatser. Så detta skulle vara en avsevärd förbättring för resenärer."
De flygplan som kan bli aktuella för utrikesflyg till Reykjavík kan ta upp till 130 passagerare. Jón Karl Ólafsson tror inte att sådana flygplan skulle innebära mer störande buller för närboende. Han säger till Vísir att de bullrar mindre än många av de plan som i dag trafikerar Reykjavík:
"Man tror att det blir störningar av detta, men det är faktiskt inte korrekt eftersom dessa nya flygplan som det handlar om, som dessa Embraer-plan som British Airways använder, är mycket tystgående - och faktiskt tystare än de plan som flyger till flygplatsen i dag."
Isavia har nu vänt sig till myndigheterna för att få tillstånd till mer utrikestrafik från Reykjavík.