söndag 6 augusti 2017

Dagens bonuscitat

"Människor har naturligtvis sommarledigt och stannar på vägen. Detta är inget problem. Detta är naturligtvis en så otroligt vacker sträcka och det är bara roligt att köra på Island under sommaren."

Berglind Häsler, bonde på gården Karlsstaðir i Berufjörður utanför Djúpivogur på östra Island, i RÚV om hur artister lockas till att spela på gården under sommaren.