tisdag 22 augusti 2017

Minister vill skapa myndighet för Islands nationalparker

Inrätta en egen myndighet för alla Islands nationalparker. Det förslaget har miljöminister Björt Ólafsdóttir lagt fram inom regeringen. Ett förslag i alltinget kommer efter årsskiftet. Målet är att de tre nationalparkerna - Þingvellir, Vatnajökull och Snæfellsjökull - tillsammans med fridlysta områden ska hanteras gemensamt och på ett bättre sätt.

Island har i dag tre nationalparker: Þingvellir, Vatnajökull och Snæfellsjökull. Þingvellir och Vatnajökull administreras av separata myndigheter medan Snæfellsjökull administreras av miljömyndigheten Umhverfisstofnun. Samma myndighet har också hand om fridlysta områden som ligger utanför nationalparker.

Miljöminister Björt Ólafsdóttir vill nu skapa en gemensam myndighet för samtliga nationalparker. Idén har enligt ett pressmeddelande presenterats vid ett regeringssammanträde. Ett förslag läggs i alltinget under våren 2018.

De senaste åren har antalet besökare till nationalparkerna ökat dramatiskt. Därmed har enligt Björt Ólafsdóttir också behovet av naturvård ökat. De olika nationalparkerna ska fortfarande fungera självständigt, men de ska kunna dela på mycket service och administration.

Den nya myndighetens namn föreslås bli Þjóðgarðastofnun. Samgåendet kommer att genomföras i samråd med de olika myndigheterna. Inga jobb kommer att försvinna när de tre nationalparkerna sammanförs i en och samma myndighet.