torsdag 10 augusti 2017

Sämsta återväxten för lunnefågeln på Dyrhólaey och Papey

Ännu en sommar blir återväxten av lunnefågel på södra Island ytterst begränsad. Allra sämst är läget på Dyrhólaey och på Papey. I norr är situationen betydligt ljusare med bättre tillgång till föda. Överraskande ser återväxten ut att bli bäst på Akurey, en ö där fåglar tidigare har haft svårt att få maten att räcka till. Det visar en kartläggning utförd av Náttúrustofa Suðurlands.

Varje år studerar Náttúrustofa Suðurlands återväxten av lunnefågel i tolv olika kolonier. Varje plats besöks två gånger - i början av sommaren och några veckor innan lunnefågeln brukar lämna sina hålor för att ge sig ut till havs.

De senaste åren har rapporterna från södra Island varit dystra. Beståndet går mot en kollaps. Om inte utvecklingen vänder riskerar lunnefågeln att bli en sällsynt syn redan mot slutet av 2020-talet.

Skälet till den svaga återväxten är uppvärmningen av Atlanten. De tobisfiskar som utgör lunnefågelns viktigaste föda rör sig norrut i takt med att havet blir allt varmare. Lunnefågeln flyttar dock inte med födan utan återvänder varje sommar till samma håla för att häcka. När födan inte räcker till är det inte ovanligt att ägg överges eller att ungar dör av svält.

Denna sommar blir inget undantag. I söder fortsätter återväxten att vara mycket låg. I norr är den betydligt högre. Där är också tillgången till föda bättre.

I år är situationen allra sämst vid Dyrhólaey. Där ser återväxten ut att bli 26 procent - om alla ungar överlever, vilket inte är sannolikt. Nästan lika kritiskt är läget på Papey med en återväxt på 33 procent. Motsvarande siffra på Västmannaöarna är 40 procent och på Ingólfshöfði 47 procent. De fyra kolonier där återväxten är lägst ligger samtliga på södra och sydöstra Island.

Bäst ser återväxten ut att bli på Akurey med 78 procent. Det är oväntat eftersom ön ligger i Faxaflói just utanför Reykjavík. Här har tillgången till havstobis varit överraskande god i sommar. Tecken på att lunnefågeln hade lättare att hitta föda observerades redan förra sommaren. Den positiva utvecklingen ser alltså ut att fortsätta i år.

På Lundey är återväxten 72 procent, på Vigur 71 procent, på Drangey och Grímsey 60 procent, på Grímsey i Steingrímsfjörður 55 procent, på Elliðaey i Breiðafjörður 52 procent och på Hafnarhólmi i Borgarfjörður eystri 50 procent.

På flera platser hittade Náttúrustofa Suðurlands ägg som övergivits. Antalet var dock inte väldigt högt. Om födan inte sinar kan alltså återväxten bli ganska god i kolonierna på norra Island. I söder kommer däremot antalet lunnefåglar att fortsätta minska efter ännu en sommar med få överlevande ungar.

Här kan du läsa mer om situationen för lunnefågeln.