tisdag 29 augusti 2017

Snabbaste avhoppet från alltinget på 50 år

Ljus framtids Theodóra S. Þórsteinsdóttir fortsätter att hävda att alltingets ledamöter har ytterst begränsad makt. Men enligt statsvetaren Eiríkur Bergmann Einarsson har hon inte förstått hur parlamentet fungerar. När hon vid årsskiftet lämnar rikspolitiken gör Theodóra S. Þorsteinsdóttir det snabbaste avhoppet från alltinget på minst 50 år.

Vid årsskiftet lämnar Theodóra S. Þorsteinsdóttir sin plats i alltinget. I stället tänker hon enbart ägna sig åt kommunpolitiken i Kópavogur, där hon har en plats i fullmäktige. Kommunen styrs av Ljus framtid och Självständighetspartiet.

Skälet till avhoppet är att Theodóra S. Þorsteinsdóttir anser att alltingspolitikerna saknar inflytande. Beslutsprocessen är inte effektiv. I Vísir utvecklar hon kritiken:
"Ofta är det mycket långa debatter som inte direkt leder till något resultat. ... Vi har naturligtvis inverkan genom nämnder, men vad gäller initiativ och ledamöter som lägger fram förslag så anser jag inte att de är särskilt mäktiga."
Theodóra S. Þorsteinsdóttir har tidigare fått kritik för att inte ha avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige. Det brukar kommunpolitiker som blir invalda i alltinget göra. Men hon satsar alltså på Kópavogur i stället. Där tänker hon kandidera på nytt i vårens kommunalval.

Även uttalandena om ledamöternas politiska inflytande har fått kritik. Men Theodóra S. Þorsteinsdóttir får medhåll av Ljus framtids ledare Óttarr Proppé. Han säger till Vísir att makten är begränsad:
"Jag anser att ledamöter i viss mån är mindre mäktiga än man kan tro. Vissa ledamöter har fastnat i sina grupper och kulturen i alltinget, att där finns minoritet och majoritet som så lite som möjligt ska samarbeta."
En som inte håller med är Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst. Han säger till Vísir att Theodóra S. Þorsteinsdóttir har missförstått sin roll som parlamentariker:
"Arbetet som alltingsledamot är i sin natur en maktposition inom isländsk politik. Det är inga andra som är mer lämpade för att ha inverkan på samhällets utveckling än alltingsledamöter och det har de genom sin styrning av den verkställande makten. Men för att det ska finnas skärpa i den styrningen behöver de ha ett politiskt parti, som är en massrörelse, bakom sig för att hjälpa dem att hålla i tömmarna gentemot myndigheterna och missförståndet ligger i att tro att utformningen av politik ska ske i alltinget. Utformningen av politiken äger rum inom de politiska partier som är massrörelser och deras representanter tar utformningen av politiken in i alltinget som i sin natur är en strids- och kamparena där det tas itu med den politik som har formats inom de politiska partierna."
Som alltingsledamot och gruppledare för Ljus framtid har Theodóra S. Þorsteinsdóttir en månadslön på 1,2 miljoner isländska kronor. När hon lämnar sitt uppdrag har hon rätt till avgångsvederlag på 1,1 miljoner i månaden i tre månader. Enligt Fréttablaðið tänker hon inte ansöka om att få något avgångsvederlag eftersom hon också får ersättning för sina uppdrag i Kópavogur.

Theodóra S. Þorsteinsdóttir valdes in i alltinget i oktober 2016. Om hon står fast vid att lämna parlamentet vid nyår lämnar hon sin plats efter fjorton månader. Enligt RÚV blir det den kortaste tiden som en ordinarie ledamot suttit i alltinget under de senaste femtio åren.

I dagsläget är det alltjämt Bjarni Harðarson som har rekordet. Han tog plats i alltinget våren 2007 som ledamot för Framstegspartiet. Arton månader senare råkade han skicka ett mejl som var avsett för hans assistent till flera isländska medier. I mejlet riktade han hård kritik mot partikamraten Valgerður Sverrisdóttir. Denna kritik skulle framföras under pseudonym. Bjarni Harðarson avgick direkt efter att han avslöjats.

Här kan du läsa mer om Theodóra S. Þorsteinsdóttir.