onsdag 23 augusti 2017

Turismboomen på Island är mindre än beräknat

Var tjugonde turist i Ferðamálastofas officiella statistik kan i själva verket bara vara någon som aldrig lämnar flygplatsen i Keflavík. Det är personer som på egen hand byter flyg som har räknats in bland ankommande resenärer. Undersökningen har gjorts av Isavia och Ferðamálastofa efter påstötningar från turistnäringen.

Turismen till Island fortsätter att öka. Men många företagare inom branschen har sagt att ökningstakten inte varit lika snabb som statistiken visat. En undersökning bland passagerare i Keflavík visar att farhågorna inte var ogrundade.

Hela 5 procent av de resenärer som betraktats som turister till Island var i själva verket bara på genomresa. Det handlar om passagerare som byter flyg i Keflavík, men har bokat resan på ett sådant sätt eller med bolag som gör att de måste passera tullen, hämta sitt bagage och checka in på nytt. Dessa ska inte klassas som turister till Island.

Den här gruppen av resenärer har blivit allt större i takt med Wow Airs expansion. Eftersom flygbolaget inte har samarbeten med andra bolag måste den som reser vidare i Keflavík ta hand om sitt bagage. När sådana resenärer går genom säkerhetskontrollen får de uppge nationalitet och räknas in bland andra turister.

Enligt undersökningen är det 86 procent av resenärerna som har stannat på Island minst en natt. Vidare är det 6 procent som har varit utanför flygplatsen under dagen, men som åker vidare med ett annat flyg samma dygn. Och 3 procent är utländska medborgare som är permanent eller tillfälligt bosatta på Island.