torsdag 28 september 2017

Árneshreppur söker köpare till butik i Norðurfjörður

I dag kan lanthandeln i Norðurfjörður i Árneshreppur få en ny ägare. Kooperativet Kaupfélag Steingrímsfjarðar vill inte längre driva den lilla butiken. Driften går inte runt. För att locka en köpare utlovar kommunen gratis hyra av butikslokalerna. Om ingen vill driva lanthandeln vidare förlorar invånarna i Árneshreppur den enda butiken i kommunen.

Med 46 invånare är Árneshreppur Islands minsta kommun sett till antalet bofasta. Här finns bara fem personer som inte har fyllt 18 år. Och en majoritet av invånarna har fyllt 60 år. Den yngsta fårbonden - att hålla får är den vanligaste sysselsättningen - är 52 år.

Allt fler frågetecken omgärdar Árneshreppurs framtid. En trebarnsfamilj är på väg att flytta. Då blir bara två barn kvar i kommunen. Och bara ett av barnen är i grundskoleålder. Därmed hotas kommunens enda skola - Finnbogastaðaskóli i Trékyllisvík.

Skolan och lanthandeln är något av grundpelarna i kommunen. Även lanthandeln i Norðurfjörður är hotad. Den drivs av kooperativet Kaupfélag Steingrímsfjarðar, som också har butiker i Hólmavík och Drangsnes.

Driften har inte gått runt på flera år. Kaupfélag Steingrímsfjarðar har heller inga förhoppningar om att kunna vända utvecklingen. Visserligen är det många turister som besöker butiken under somrarna, men under större delen av året är det bara det lilla antalet bofasta som utgör kundunderlaget. I takt med att invånarantalet minskar försämras förutsättningarna för att driva butiken vidare.

Kaupfélag Steingrímsfjarðar vill nu göra sig av med filialen i Norðurfjörður. Kommunen söker efter någon som vill ta över butiken. Flera intresserade ska ha hört av sig till kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir. I dag håller kommunfullmäktige ett första möte om de personer som inkommit med anbud.

Det kooperativet säljer är varulagret och inventarier. Butikslokalerna ägs av kommunen. Den som driver butiken vidare får hyra utan kostnad. Det finns också möjlighet att hyra en lägenhet ovanpå butiken.

Försäljningen innebär att den nya ägaren måste ta hand om bokföring, inköp och annan administration. Det har tidigare skötts centralt av Kaupfélag Steingrímsfjarðar. Ägaren måste också sköta om leveranserna till butiken. Under sommarhalvåret finns en lastbilstransport, men under vintern kommer alla varor med flyg till Gjögur två gånger i veckan om vädret tillåter.

Arbetsbördan kommer alltså att öka. Frågan är hur omsättningen ska kunna öka. Inte minst eftersom inköpen inte längre kan göras gemensamt och det i sin tur kan leda till prishöjningar. Eftersom isländska fårbönder just nu pressas av kraftigt sänkta priser är det få i Árneshreppur som i dagsläget inte är priskänsliga.

Om ingen köper butiken kan det bli aktuellt med nedläggning. Kanske kan de boende i så fall gemensamt ta sig an att driva den vidare. Annars riskerar Árneshreppur att få ännu svårare att locka till sig invånare. Inte minst eftersom det är en och en halv timme till närmaste butik - och den enda vägen till och från kommunen dessutom i regel är oframkomlig under stora delar av vintern.

Här kan du läsa mer om framtiden för skolan och butiken i Árneshreppur.