onsdag 13 september 2017

Birgitta Jónsdóttir nygammal gruppledare för Piratpartiet

Birgitta Jónsdóttir är åter gruppledare för Piratpartiet i alltinget. Hon lämnade samma uppdrag tidigare i år - men ersättaren Ásta Guðrún Helgadóttir blev kortvarig på posten efter en intern konflikt. Mycket tyder på att Ásta Guðrún Helgadóttir fortfarande är ute i kylan. Men ryktena om ett nära förestående partibyte har inte besannats.

I februari i år tog Ásta Guðrún Helgadóttir över från Birgitta Jónsdóttir som gruppledare för Piratpartiet i alltinget. Hon blev bara kvar på posten i tre och en halv månad. Efter en intern konflikt om alltingsgruppens organisation lämnade hon uppdraget.

Hon ersattes tillfälligt av vice gruppledaren Einar Brynjólfsson. När alltinget återsamlades i går valdes Birgitta Jónsdóttir på nytt till gruppledare. Till alltingsgruppens vice ordförande valdes Þórhildur Sunna Ævarsdóttir och till sekreterare Jón Þór Ólafsson.

Det var i går femton alltingsledamöter som i stället för att närvara vid den traditionella gudstjänsten i domkyrkan i Reykjavík deltog vid en icke-konfessionell ceremoni. Av dessa var åtta piratpartister. En av dem var Ásta Guðrún Helgadóttir som satt vid ett bord där det bara fanns ett par andra partikamrater.

I väntan på att öppningen av alltinget skulle fortsätta i parlamentsbyggnaden gick några till Café Paris för att äta våfflor. Dit gick Ásta Guðrún Helgadóttir utan sällskap av partikamrater.

Kanske var det en slump. Men ända sedan vårens konflikter har det gått rykten om att Ásta Guðrún Helgadóttir hamnat ute i kylan. Det har också gått rykten om att hon skulle vara på väg att lämna Piratpartiet för Socialdemokraterna. Ryktena har dock inte besannats.

Dispyterna inom partigruppen har resulterat i flera nyheter. Tanken är att makten nu ska fördelas jämnare mellan gruppledaren och övriga inom alltingsgruppens ledning. Om förändringen drivs igenom innebär det alltså att gruppledaren lämnar ifrån sig viss makt till vice gruppledaren och sekreteraren.

Frågan är om nyordningen får stopp på konflikterna. Ända sedan Piratpartiet valdes in i alltinget våren 2013 har personstriderna varit många. Under förra mandatperioden var det i synnerhet Helgi Hrafn Gunnarsson och Birgitta Jónsdóttir som inte kom överens. Relationen mellan de två var så usel att de grälade öppet på Facebook. Så småningom vände de sig till en arbetsplatspsykolog för att lösa tvisten.

Efter valet i oktober 2016 har bland annat Ásta Guðrún Helgadóttir och Birgitta Jónsdóttir tidvis haft en frostig relation. Den kulminerade när hon hoppade av gruppledaruppdraget i våras.

Den här gången är det dock inga av Piratpartiets alltingsledamöter som grälar öppet. Ledamöterna tycks nu mer måna om att hålla motsättningarna borta från allmänheten. Hittills är det bara rykten som skvallrar om dålig stämning inom alltingsgruppen. Även om de tidigare visat sig vara korrekta behöver inte det betyda att piratpartisterna den här gången faktiskt lyckats lösa de interna konflikterna.

Här kan du läsa mer om Ásta Guðrún Helgadóttirs avhopp som gruppledare.