tisdag 19 september 2017

Bjarni Benediktsson vill se tvåpartiregering efter nyvalet


En stark tvåpartiregering vore det bästa för Island. Det sade statsminister Bjarni Benediktsson i går efter att president Guðni Th. Jóhannesson godkänt hans begäran om att få upplösa alltinget. Nyvalet blir den 28 oktober. Presidenten uppmanade alla islänningar att utnyttja sin rösträtt - trots att många kan vara besvikna på den politiska utvecklingen.

När Bjarni Benediktsson i går anlände till presidentens residens på Bessastaðir var det med en begäran om att få upplösa alltinget i handen. Guðni Th. Jóhannesson skrev under. Han hade inför mötet talat med övriga partiledare. Där framkom det att det inte fanns några möjligheter att bilda en stabil regering.

Nyvalet blir den 28 oktober. Partiledarna påbörjade i går diskussioner om hur arbetet i alltinget ska fortgå fram till valdagen. De har ännu inte kommit överens om vilka frågor som ska prioriteras. En rad brådskande ärenden finns att behandla - som ekonomiskt stöd till krisande fårbönder och uppehållstillstånd till asylsökande som annars riskerar utvisning.

Bjarni Benediktssons försök att bilda en ny majoritetsregering misslyckades alltså. Hans regering levde bara i 247 dagar. Det är det mest kortlivade majoritetsstyret i Islands historia. Årets nyval kommer att äga rum 364 dagar efter det senaste alltingsvalet.

Vid presskonferensen på Bessastaðir sade Bjarni Benediktsson att Självständighetspartiet och Ljus framtid hade olika uppfattningar om de händelser som utlöst regeringskrisen. Men han sade att samarbetet avslutats med vänskapliga kramar. Det var dock inte helt oväntat för honom att trepartikoalitionen inte skulle hålla:
"Alla minns hur svårt det var att bilda regeringen. Alla visste att vi byggde regeringssamarbetet på en regeringsförklaring från tre partier. Jag sade offentligt att trepartiregeringar aldrig har varat en hel mandatperiod. Det har aldrig skett och det skedde inte heller denna gång. Jag sade också att jag var mycket bekymrad över den knappa majoriteten, vilket ledde till att jag först övergav regeringsförhandlingarna med dessa två partier. Så kände man att man hade skyldighet att leva upp till det ansvar som väljarna hade gett och göra det som var möjligt att göra i det läget, som var att bilda denna regering. I denna bemärkelse fanns kanske i viss mån regeringens svaghet redan från början. Det var svårigheter från början efter senaste valet."
Bjarni Benediktsson tror att det kan bli svårt att bilda regering efter nyvalet. Att allt fler partier tar sig in i alltinget innebär att det blir mer komplicerat att regera. Under presskonferensen sade han att hans önskan är en stark tvåpartiregering:
"Personligen tilltalas jag inte av regeringssamarbeten mellan många partier - upp till fyra, fem, sex partier. Jag anser att historien visar oss att det inte blir framgångsrikt. Jag vill se att det nya regeringssamarbetet bygger på två starka partier. Jag tror att det kostar färst kompromisser mellan partier, och om en sådan regering är en möjlighet efter valet så blir den det i särklass starkaste alternativet. Det första alternativet i min värld är att bilda en tvåpartiregering. Jag anser dock att mycket - som läget är just nu - säger en att det är osannolikt. Detta kan förändras fram till valet. Detta är något som väljarna måste tänka på."
Under presskonferens kommenterade också Bjarni Benediktsson de förhandlingar som han hade med olika partier efter senaste valet. Han ansåg inte att han hade varit för kräsen när det gällde att hitta samarbetspartner. Som exempel gav Bjarni Benediktsson att han kunde tänka sig att erbjuda Gröna vänstern posten som finansminister - ett uppdrag ingen tidigare självständighetspartist varit redo att ge åt ett parti så långt ut på vänsterkanten.

Inte heller ville Bjarni Benediktsson utesluta något parti som en potentiell samarbetspartner.

Guðni Th. Jóhannesson sade att det var viktigt att politiker agerade på ett sådant sätt att allmänheten hade förtroende och respekt för alltinget. Han uppmanade också alla medborgare att utnyttja sin rösträtt i det kommande nyvalet:
"Jag uppmanar alla som har rösträtt att utnyttja den trots att det kan finnas en viss leda, otålighet och besvikelse som kanske har börjat ta sig in i människors tankar."
Alla listor måste vara klara senast den 13 oktober. Piratpartiet kommer att hålla provval. Renässans, Ljus framtid och Folkets parti låter nämnder sätta samman namnen på valsedlarna. Socialdemokraterna kommer att flytta det landsmöte som skulle hållas samma helg som nyvalet. Tillsammans med Gröna vänstern, Självständighetspartiet och Framstegspartiet behöver de ta beslut om hur kandidaterna ska utses.


Här kan du läsa mer om det kommande nyvalet och ovan kan du se Bjarni Benediktssons och Guðni Th. Jóhannessons presskonferenser.