måndag 11 september 2017

Björn Ingi Hrafnsson räddar sig från konkurs och fängelse

För omkring 600 miljoner isländska kronor köper Sigurður G. Guðjónsson DV, Eyjan, Pressan och en rad andra medier av Björn Ingi Hrafnsson. Priset är tillräckligt för att Björn Ingi Hrafnsson ska kunna undvika personlig konkurs och fängelse. Ett försenat byte av styrelse gör det möjligt att för honom att sälja medierna mitt framför näsan på bolagets majoritetsägare.

Med lånade pengar har Björn Ingi Hrafnsson de senaste åren skapat Islands tredje största privata mediekoncern. Där ingår bland annat DV, Eyjan, Pressan, Bleikt, Birta, Doktor, 433 och Ínn. Hur affärerna finansierats är oklart. Men det står klart att MP Banki - senare Kvika - varit inblandad i utlåning som möjliggjort köpen.

Expansionen har varit ett ekonomiskt fiasko. I veckan stod en konkurs för dörren. Björn Ingi Hrafnsson var personligt ansvarig för statliga skatter och avgifter samt tryckkostnader. Utebliven betalning av skatter hade fått myndigheten Tollstjóri att begära ägarbolaget Pressan i konkurs.

Precis innan begäran skulle behandlas i Héraðsdómur Reykjavíkur kom beskedet att advokaten Sigurður G. Guðjónsson köper nästan samtliga av Pressans medier. Kvar i koncernen Pressan blir ett knippe lokaltidningar - och skulder på några hundra miljoner isländska kronor. Dessutom väntar fler rättsprocesser.

Den exakta köpesumman är inte känd, men det handlar om cirka 600 miljoner isländska kronor. De går till en skuld hos Tollstjóri på 120 miljoner, pensionsavsättningar och tryckkostnader. Att betala tryckkostnaderna var nödvändigt för att kunna fortsätta att ge ut DV.

Affären innebär att Björn Ingi Hrafnsson undviker personlig konkurs. Hotet om fängelse för att inte ha betalat statliga skatter och avgifter - som dragits från anställdas löner men som pumpats in i den förlusttyngda verksamheten i stället för att betalas till myndigheter - är också undanröjt.

Under en längre tid har Björn Ingi Hrafnsson försökt sälja Pressan. En affär var nära tidigare i år med bolaget Dalurinn. När det visade sig att Pressans skulder var betydligt större än vad som tidigare varit känt drog sig Dalurinn ur affären. De pengar som Dalurinn redan gått in med gjorde att bolaget fick 68 procent av aktierna i Pressan.

Något som uppenbarade sig var att Björn Ingi Hrafnsson hade en månadslön på drygt 2 miljoner isländska kronor. Samtidigt var det ekonomiska läget så pressat att DV tvingades minska utgivningen till en dag i veckan. Flera anställda tvingades gå och andra accepterade lönesänkningar.

Nu har alltså de största tillgångarna sålts ut ur Pressan till Sigurður G. Guðjónsson genom bolaget Frjáls fjölmiðlun. Kvar finns lokaltidningar, en fiskeritidning och en webbplats som alla kämpar med lönsamheten och alla de skulder som inte var nödvändiga att betala för att inte Björn Ingi Hrafnsson skulle gå i konkurs eller riskera fängelse. Dalurinns innehav är efter affären i princip värdelöst.

Dalurinn äger alltså en majoritet av aktierna i Pressan. Men någon ny styrelse har inte utsetts sedan bolaget blev majoritetsägare. Det var den gamla styrelsen - med minoritetsägare som Björn Ingi Hrafnsson själv - som genom försäljningen räddade sig själv undan personligt ansvar för en hotande konkurs.

Vem som står bakom affären är inte känt. Det här är fjärde gången som Sigurður G. Guðjónsson är inblandad i ett övertagande av DV. Han är nu själv registrerad som ägare, men det är osannolikt att han är den som står bakom köpet. Han har knappast råd att genomföra affären på egen hand utan agerar rimligtvis på uppdrag av någon annan.

Så länge som Björn Ingi Hrafnsson ägde DV gick det ständigt rykten - som inte på något sätt är bekräftade - om att tidigare statsministern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, som är en personlig vän, varit inblandad i affären. Den som nu tar över DV och de andra medierna har uppenbarligen sett ett värde i att rädda Björn Ingi Hrafnsson från konkurs och fängelse.

Den som nu köper medierna kan alltså driva verksamheten vidare i bolaget Frjáls fjölmiðlun. De hundratals miljoner i skulder som återstår resulterar förmodligen i att Pressan går i konkurs. I praktiken lär skattebetalarna få stå för en del av notan för Björn Ingi Hrafnssons kollapsade medieimperium.

Björn Ingi Hrafnsson säger i ett pressmeddelande att han är mycket stolt över affären. Inga förändringar i personalstyrkan ska genomföras på grund av ägarbytet. Den enda som försvinner ur koncernen är han själv:
"Med denna försäljning har det lyckats att betala av skulder, att säkra driften av viktiga massmedier i vårt samhälle och att säkra fordringsägares intressen. Det har vi gjort och jag tror att omfattningen av denna affär kommer som en överraskning för vissa mot bakgrund av att vissa har försökt att nedvärdera dessa medier på den offentliga arenan."
För att kunna genomföra affären har Dalurinn inte informerats. Då hade bolaget agerat för att stoppa den. Företrädare för Dalurinn skriver i ett pressmeddelande att de nu betraktar innehavet i Pressan som närmast värdelöst:
"Dalurinn är fortsatt ägare av en andel på 68 procent i Pressan och det är inte bestämt vad som sker med den andelen. Men mot bakgrund av nämnda affär kan man utgå ifrån att denna andel har litet värde eftersom tillgångar har sålts ur bolaget. Dalurinns representanter är lika nyfikna som andra på att få höra vem som står bakom köpet."
Att sälja tillgångarna och dumpa skulder i ett bolag som får gå i konkurs är ett vanligt tillvägagångssätt på Island. Det är dock inte helt säkert att Björn Ingi Hrafnsson inte hamnar i fängelse.

Den isländska aktiebolagslagen säger att en vd och andra företrädare för ett bolag inte får göra affärer som på ett otillbörligt sätt gynnar vissa aktieägare på bekostnad av andra aktieägare. Frågan är om den bestämmelsen kan tillämpas på försäljningen till Frjáls fjölmiðlun.

Här kan du läsa mer om turerna kring Pressan.