söndag 10 september 2017

Dagens bonuscitat

"Det har skett en stor och grundläggande förändring av marknaden efter att kontrollerna avskaffades i mars. Marknaden kan sägas ha blivit mer normal i den bemärkelsen att det är mycket fler krafter som har inverkan på den än tidigare. Men på samma sätt är den mer oförutsägbar."

Jón Bjarki Bentsson, chefsekonom vid Íslandsbanki, i Vísir om hur den isländska kronan påverkats av de slopade kapitalkontrollerna.