tisdag 26 september 2017

Dagens citat

"Den isländska politikens kollaps är ett faktum och det är uteslutet att de fyra etablerade partierna lyckas återskapa den politiska miljön efter de demokratiska och etiska förutsättningar som är nödvändiga. I det läget är den viktigaste frågan som det isländska samhället står inför, förändrad och bättre politik, en fråga som inte kommer att nå fram utan införandet av en ny grundlag vars riktlinjer redan har godkänts av allmänheten i en folkomröstning. För den uppgiften är Piratpartiet mest pålitligt av alla isländska politiska partier."

Þór Saari, tidigare alltingsledamot för Rörelsen och Medborgarrörelsen, i ett uttalande om varför han nu liksom i förra valet vill kandidera för Piratpartiet - läs mer här.