måndag 4 september 2017

Enda piraten i Reykjavíks rådhus nobbar omval

Halldór Auðar Svansson ställer inte upp i vårens kommunalval i Reykjavík. Han är i dag den enda piratpartisten i fullmäktige. Halldór Auðar Svansson tänker dock inte lämna politiken helt och hållet. Han skriver på Facebook att han tänker förmedla sina erfarenheter till Piratpartiets kandidater. Han kommer också att fortsätta arbeta för partiet på gräsrotsnivå.

I kommunalvalet i Reykjavík våren 2014 fick Piratpartiet 5,9 procent av rösterna och ett mandat. I flera andra isländska kommuner var Piratpartiet nära att vinna mandat, men Halldór Auðar Svansson i Reykjavík blev partiets enda folkvalda representant på kommunnivå.

Nu har Halldór Auðar Svansson bestämt sig för att inte ställa upp för omval i kommunalvalet i maj nästa år. Att lämna politiken efter en kortare tid har närmast blivit normen för piratpartister. Han är inte ensam om att bara sitta en mandatperiod.

Piratpartiet fick sina tre första representanter invalda i alltinget 2013. Birgitta Jónsdóttir hade redan suttit en mandatperiod för Medborgarrörelsen och Rörelsen. Hon sade vid en rad tillfällen att hon inte skulle ställa upp för omval 2016 utan bara sitta i totalt två mandatperioder. Men med hänvisning till att det saknades erfarenhet valde hon att kandidera på nytt.

Inledningsvis argumenterade Birgitta Jónsdóttir för att den nuvarande mandatperioden skulle bli kort. Även detta var en hållning som hon snart övergav. Nu ser det ut som att hon kommer att sitta fram till 2020. Hon har sagt att det inte blir någon fortsättning efter denna tredje mandatperiod.

Men Birgitta Jónsdóttir är något av ett undantag. Förra mandatperioden hade hon en djup konflikt med Helgi Hrafn Gunnarsson, som då var Piratpartiets i särklass mest populära politiker. En arbetsplatspsykolog kallades in för att försöka lösa samarbetsproblemen. Helgi Hrafn Gunnarsson ställde inte upp för omval.

Jón Þór Ólafsson hoppade av efter drygt halva mandatperioden för att återgå till jobbet som asfaltsläggare. Men i valet 2016 var han tillbaka på Piratpartiets lista och fick också en plats i alltinget. Av partiets tio ledamöter var det bara han, Birgitta Jónsdóttir och Ásta Guðrún Helgadóttir - som ersatte honom i parlamentet - som hade tidigare erfarenhet från alltinget.

Halldór Auðar Svansson skriver att beslutet har varit svårt att fatta. Han hade aldrig avsikten att sitta i fullmäktige i mer än två mandatperioder. Nu blir det alltså bara en mandatperiod. Halldór Auðar Svansson ser dock fram emot att förmedla sina erfarenheter till Piratpartiets kandidater i Reykjavík:
"Jag vill direkt betona att jag naturligtvis kommer att fortsätta vara aktivt delaktig i Piratpartiets gräsrotsarbete. Jag är inte på väg någon annanstans än ut ur kommunfullmäktige, men det gör jag inte förrän mandatperioden är slut. I hederlighetens och transparensens namn meddelar jag mitt beslut nu."
Under de sista månaderna i fullmäktige kommer Halldór Auðar Svansson att arbeta med kommunens demokratiska plattform. Han skriver att han vill fortsätta att öppna vägar för medborgarinflytande och öppenhet. Ett led i detta är att skapa ett digitalt kommunkontor på nätet där en mängd olika ärenden ska kunna hanteras och behandlas.
"Allt detta är projekt som har haft starkt tvärpolitiskt stöd, vilket är mycket viktigt så att dessa systemförändringar blir varaktiga. Jag har full tro på att de under de kommande åren kommer att visa sig i mycket synliga förändringar av bilden av kommunens förvaltning och alla dess förvaltningsprocesser."
Halldór Auðar Svansson skriver också att han är tacksam för att ha fått förtroendet att arbeta för medborgarna i Reykjavík. Han lovar att hans erfarenheter inte ska gå till spillo bara för att han lämnar kommunfullmäktige.