måndag 25 september 2017

Gröna vänstern störst på Island i ny mätning

Hela 30 procent hade lagt sin röst på Gröna vänstern om det hade varit val till alltinget i dag. Och Självständighetspartiet får bara 23 procent. Sju partier klarar femprocentsspärren. Ljus framtid blir utan mandat i parlamentet medan Folkets parti får sina fem första folkvalda. Det visar en mätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

I de två första opinionsundersökningar som gjordes efter regeringskrisen fanns inga stora förändringar. Självständighetspartiet var störst följt av Gröna vänstern. Ljus framtid gick framåt efter att ha lämnat regeringskoalitionen. Renässans balanserade på femprocentsspärren medan Folkets parti låg klart över spärren.

Félagsvísindastofnuns första mätning efter nyvalsbeskedet visar på betydligt större rörelser bland väljarna. Nu är Gröna vänstern största parti - med ett stort avstånd till tvåan Självständighetspartiet.

Nu är det 30 procent av väljarna som sympatiserar med Gröna vänstern. Partiet har betydligt fler anhängare bland kvinnor än bland män. Hos kvinnor är det 40 procent som tänker lägga sin röst på Gröna vänstern men bara 20 procent hos männen.

Självständighetspartiet får 23 procent. Därefter följer Framstegspartiet med 11 procent, Piratpartiet med 10 procent, Folkets parti med 9 procent och Socialdemokraterna med 8 procent.

Renässans har stöd av 6 procent av väljarkåren och klarar därmed spärren till alltinget. Det gör inte Ljus framtid som får 3 procent.

Om detta hade varit ett valresultat hade Gröna vänstern fått 22 mandat, Självständighetspartiet femton mandat, Framstegspartiet sju mandat, Piratpartiet sex mandat, Folkets parti och Socialdemokraterna fem mandat var och Renässans tre mandat.

Gröna vänstern skulle alltså nästan fördubbla antalet mandat från dagens tio. Och Självständighetspartiet skulle förlora sex platser i alltinget. För Folkets parti skulle detta utfall ge partiet de första fem mandaten i det isländska parlamentet. Ljus framtid blir däremot utan företrädare i alltinget för första gången sedan 2013.

Den enda tänkbara tvåpartikoalitionen som har majoritet i alltinget är Gröna vänstern och Självständighetspartiet. För att Självständighetspartiet ska kunna bilda en majoritetsregering utan Gröna vänstern krävs samarbete med minst tre andra partier.

Hela 77 procent anser att det var rätt att upplösa alltinget och utlysa nyval. Och 57 procent tycker att det var riktigt att avbryta regeringssamarbetet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget inför nyvalet.