torsdag 7 september 2017

Islands längsta bro inte längre en del av ringvägen

Den 880 meter långa bron över Skeiðará är inte längre en del av ringvägen runt Island. Den har nu ersatts av en 68 meter lång bro över Morsá. Den längsta bron i bruk i landet är nu den 520 meter långa bron över Borgarfjörður i Borgarnes. Vad som ska hända med den överflödiga bron över Skeiðará är inte bestämt.

Det var sommaren 1974 som den 880 meter långa bron över Skeiðará förvandlade drömmen om en ringväg runt Island till verklighet. Bron över glaciärälven var den sista sträckan som färdigställdes. Det skedde efter många år av politiska debatter där en rad partier gått ut med löften om att skapa en ringväg runt landet.

Bron över Skeiðará bidrog till att förändra Island. Det var inte längre nödvändigt att åka omvägen över norra Island för att komma till och från platser öster om Skeiðará. Restiderna kortades avsevärt och regionen öster om älven var plötsligt inte lika isolerad. Bron var också en förutsättning för att kunna marknadsföra en färd längs ringvägen som en turistattraktion.

Islänningarna bidrog i högsta grad till att finansiera brobygget. Det såldes statliga lotter där intäkterna gick till just bron över Skeiðará och andra infrastrukturprojekt. Staten gav också ut tioåriga obligationer där köparna också fick delta i ett lotteri.

Det är dock inte den ursprungliga bron som står kvar i dag. Den första bron spolades bort av översvämningar under ett vulkanutbrott i november 1996.

De senaste åren har det knappt funnits något vatten i Skeiðará. Vatnajökull smälter snabbt - och i juli 2009 hade glaciären dragit sig tillbaka så mycket att smältvattnet började strömma mot havet i Gígjukvísl i stället för i Skeiðará.

Kvar under bron har bara lilla Morsá med smältvatten från Morsárjökull funnits. Och för att passera denna betydligt mindre älv behövs inte en nästan kilometerlång bro. Dessutom hade det blivit dags att renovera bron över Skeiðará. Den är enfilig med mötesplatser och underlaget - som består av brädor och metall - behöver förnyas.

Vegagerðin valde i stället att bygga en ny bro över Morsá. Utöver den 68 meter långa bron har det byggts 2,9 kilometer ny väg. Eftersom den nya bron är tvåfilig har också en trafikfara byggts bort. Nyligen öppnades bron för trafik samtidigt som ringvägens sträckning ändrades.

Vad som händer med bron över Skeiðará är inte bestämt. Det uppger Vegagerðin i ett pressmeddelande. Men klart är att Islands längsta bro inte längre är en del av ringvägen utan har hamnat utanför vägnätet.

Den längsta bron i landet är nu bron över Borgarfjörður i Borgarnes. Den är 520 meter lång.

Här kan du läsa mer om bron över Skeiðará.