fredag 22 september 2017

Justitieminister bröt mot lagen när hon utsåg domare

Justitieminister Sigríður Á. Andersen bröt mot isländsk lag när hon utsåg domare till en ny domstol. Flera av de domare hon valde tillhörde inte de som bedömdes vara mest kvalificerade. Om hon inte var nöjd med den nämnd som gjorde bedömningen skulle hon ha bett om en ny. Men staten slipper betala skadestånd till två av de kandidater som ratades.

Instiftandet av en landsrätt innebär att Island åter har tre domstolsnivåer. Landsrätten blir steget mellan tingsrätter och högsta domstolen. Ett syfte är att minska arbetsbelastningen för högsta domstolen eftersom färre mål kommer att gå hela vägen dit. Men landsrätten ska också öka rättssäkerheten.

Utnämningen av domare till landsrätten har varit omstridd. Och nu står det klart att justitieminister Sigríður Á. Andersen bröt mot lagen när hon gjorde sina val.

En nämnd rankade de 33 kandidaterna. De femton högst rankade räknade med att de också skulle få en av de femton domarstolarna i landsrätten. Men så blev det inte.

I fyra fall valde Sigríður Á. Andersen att göra avsteg från rankningen genom att utse domare som visserligen var tillräckligt kvalificerade för jobbet, men som inte var lika meriterade som de femton starkaste kandidaterna.

Sigríður Á. Andersen hävdade att hon tog hänsyn till egenskaper som nämnden inte bedömde. Hon ansåg också att de fyra lägre rankade kandidaterna var väl så kompetenta som de fyra högre rankade kandidaterna.

Hon gjorde sina val den 29 maj i år. Utnämningarna godkändes den 8 juni av en majoritet i alltinget. Från oppositionen var kritiken hård mot Sigríður Á. Andersen.

Hennes val har ifrågasatts. Flera kritiker har undrat om justitieministerns val varit ett sätt att undvika jurister som hon själv har haft konflikter med. Det finns dock inga bevis för att så skulle vara fallet.

Två av de kandidater som ratades, Ástráður Haraldsson och Jóhannes Rúnar Jóhannsson, tog saken till domstol. Héraðsdómur Reykjavíkur fastslår att Sigríður Á. Andersen inte gjorde någon tillräcklig bedömning av kandidaternas kompetens och erfarenhet. Därför kan det också vara så att hon inte valde de femton bästa personerna till de nya posterna.

Sigríður Á. Andersens agerande står i strid mot domstolslagen och förvaltningslagen. Argumenten för utnämningarna är enligt domstolen otydliga.

Men varken Ástráður Haraldsson eller Jóhannes Rúnar Jóhannsson får det skadestånd på 1 miljon isländska kronor som bägge krävt. Héraðsdómur Reykjavíkur anser inte att de har kunnat visa att de har lidit någon ekonomisk skada av utnämningarna.

Här kan du läsa mer om utnämningarna och här och här kan du läsa domarna i sin helhet.