lördag 23 september 2017

Kommunen klubbar 23 ledamöter i rådhuset i Reykjavík

I vår utökas antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Reykjavík till 23 från 15. Alla partier utom Självständighetspartiet står bakom beslutet. I alltinget har kommunminister Jón Gunnarsson försökt riva upp det beslut som är grund för utökningen. Men förslaget kommer inte att få majoritet i alltinget före nyvalet.

Det blir 23 ledamöter i fullmäktige i Reykjavík efter valet i maj nästa år. Ända sedan kommunen hade en tiondel av dagens invånarantal har antalet ledamöter varit 15. Samtliga partier utom Självständighetspartiet röstade för förändringen.

Det var den rödgröna regering som tog makten efter finanskraschen som i alltinget beslutade om nya regler. Där ställdes det krav på att kommuner som har minst 100 000 invånare måste ha 23 till 31 ledamöter i kommunfullmäktige.

Kommunminister Jón Gunnarsson, som är självständighetspartist, har försökt riva upp beslutet. I förslaget finns ingen tvingande bestämmelse. I stället blir det upp till kommunen att inom vissa ramar avgöra antalet ledamöter i fullmäktige.

Men förslaget kommer inte att gå igenom. När han lade fram det i våras var det utan stöd från koalitionspartierna Ljus framtid och Renässans. Inte heller när han efter sommaren presenterade samma förslag på nytt hade det majoritet i alltinget. Nu kommer det inte att hinna behandlas före nyvalet.

Om Jón Gunnarsson får chansen kommer han att lägga samma förslag även efter nyvalet. Självständighetspartiets ledamöter i Reykjavík ville invänta ett nytt beslut från alltinget. Eftersom det inte finns någon tanke på att införa en tvingande bestämmelse innebär det att fullmäktiges beslut om utökning till 23 ledamöter kommer att stå kvar.

Politikerna i Reykjavíks rådhus har inväntat ett nytt beslut från alltinget. När det stod klart att regeringen spricker togs frågan upp på nytt. Med åtta månader kvar till valet anser majoriteten i fullmäktige att det är nödvändigt att påbörja förberedelserna för utökningen av antalet ledamöter.

Här kan du läsa mer om steget från 15 till 23 ledamöter.