lördag 2 september 2017

Kräver 18 års fängelse för mordet på Birna Brjánsdóttir

Minst arton års fängelse är det enda som kan bli aktuellt för den man som står åtalad för mordet på Birna Brjánsdóttir. Det sade åklagaren Kolbrún Benediktsdóttir när rättegången avslutades i går. Mannens försvarare Páll Rúnar M. Kristjánsson ansåg att det saknades bevis och att mannen skulle frias. Han dömde dessutom ut polisens arbete med utredningen.

Rättegången om mordet på Birna Brjánsdóttir avslutades i går i Héraðsdómur Reykjaness i Hafnarfjörður. Åklagaren Kolbrún Benediktsdóttir yrkade i sin slutplädering på minst arton års fängelse. Maxstraffet för mord är sexton år. Hon sade att det i detta fallet fanns skäl att utdöma ett längre straff eftersom mannen också står åtalad för grovt narkotikabrott.

I slutpläderingen sade Kolbrún Benediktsdóttir att det inte fanns någon annan tänkbar gärningsman och att inget i den åtalades berättelse hängde ihop. Hon påpekade att den åtalade i nio tidigare förhör gett några olika versioner av händelseförloppet. I rätten hade han helt plötsligt en helt annan berättelse.

I rätten antydde den åtalade att en kollega som var med honom under mordnatten skulle kunna vara den skyldige. Mordet eller försvinnandet skulle ha kunnat äga rum i samband med att de två stannade till vid en golfklubb. Enligt mannen skulle han där tillfälligt ha blivit lämnad av sin kollega som åkte i väg med Birna Brjánsdóttir.

Kolbrún Benediktsdóttir avfärdade detta som osanning. Den hyrbil den mordåtalade disponerade står vid golfklubben i sex minuter. Därefter kör den vidare. Enligt mannen skulle han först ha blivit lämnad och sedan hämtad av sin kollega. Bilder från övervakningskameror visade enligt Kolbrún Benediktsdóttir att det inte gått till på det sättet.

Den åtalade sade i rätten att han mordnatten hade fått i uppdrag att hantera ett paket från en man som han vägrade att namnge. Kontakten skulle ha skett genom appen Wickr. Överlämningen av paketet skulle förklara hans långa biltur på morgonen den 14 januari i år - och inte att det, som åtalet säger, var då han gjorde sig av med Birna Brjánsdóttirs kropp.

Även denna förklaringen avfärdade åklagaren. Alla meddelanden som skickas genom Wickr förstörs visserligen, men den tekniska undersökningen av mannens mobiltelefon visade att han inte använt appen under mordnatten.

Kolbrún Benediktsdóttir ansåg att det var uteslutet att någon annan än den åtalade skulle ha mördat Birna Brjánsdóttir. Mannens försök att lägga skulden på kollegan saknade trovärdighet. Dessutom vittnade rättsläkare om att den som slagit henne medvetslös måste ha fått stora mängder blodstänk på sig. Blodspår fanns på mannens tillhörigheter - men inte alls på kollegans.

Åklagaren sågade också mannens förklaring till varför han rengjort hyrbilen. I rätten hävdade han att han försökt städa bort spyor. Men den tekniska undersökningen visade inga spår av att någon kräkts i bilen. Däremot fanns där stora mängder blod från Birna Brjánsdóttir.

Utöver fängelsestraffet yrkade hon att mannen skulle stå för rättegångskostnaderna på 4,5 miljoner isländska kronor. Dessutom finns ett krav från Birna Brjánsdóttirs föräldrar om skadestånd på 20 miljoner och att mannen betalar kostnaden för hennes begravning.

Försvararen Páll Rúnar M. Kristjánsson krävde att mannen skulle frikännas. Han sade att det saknades bevis för att den åtalade hade mördat Birna Brjánsdóttir. Han ifrågasatte också polisens utredning. Han hävdade att den inte genomförts på ett objektivt sätt. Han ansåg även att gripandet ombord trålaren Polar Nanoq var olagligt.

Gripandet gjordes utan tillstånd från grönländska myndigheter. Det i sig var enligt Páll Rúnar M. Kristjánsson ett brott mot internationell rätt. Bara detta var enligt försvararen nog för att ogiltigförklara hela rättegången - och i synnerhet åtalspunkten grovt narkotikabrott.

I mannens koj hittades 23,4 kilo cannabis. Men narkotikan fördes in på isländskt vatten av polisen och inte av den åtalade. Alltså kunde mannen inte dömas för detta.

Polisen hade enligt Páll Rúnar M. Kristjánsson redan från början bestämt sig för att den nu åtalade var skyldig. Därför hade inte saker som skulle kunna peka mot en annan gärningsman inte utretts ordentligt. Han sade att mannens kollega skulle kunna vara den som mördat Birna Brjánsdóttir. Kollegan hade enligt honom inte alls varit så berusad under mordnatten som han själv uppgivit.

Visserligen hade den mordåtalade inte kunnat berätta vad han gjort under de timmar som Birna Brjánsdóttir ska ha mördats och kastats i vattnet. Förklaringen var att han var rädd för personer som han då varit i kontakt med. Men han hade enligt Páll Rúnar M. Kristjánsson tillräcklig lokalkännedom för att ha kunnat göra sig av med kroppen på det sätt som åklagaren hävdar.

Om den åtalade ändå skulle dömas ville Páll Rúnar M. Kristjánsson se lindrigast möjliga straff.

Flera vittnen hördes också under den sista rättegångsdagen. Ett av dem var Grímur Grímsson, den polis som ledde utredningen. Han förnekade att utredningen inte skulle ha bedrivits objektivt. Páll Rúnar M. Kristjánsson sade att det i förhören fanns tydliga tecken på att polisen bestämt sig för vem som var skyldig. Han riktade särskilt in sig på ett påstående från en av förhörsledarna:
"Du mördar denna flicka och kör henne någonstans och lämnar kvar liket."
Grímur Grímsson svarade att denna typ av påståenden inte är det vanliga.

Psykiatrikern Sigurður Páll Pálsson beskrev den mordåtalade som "onormalt normal". Det fanns inget som hindrade att mannen skulle dömas till fängelse. Den mordåtalade hade enligt Sigurður Páll Pálsson - som utvärderat honom - ett personlighetsdrag som gjorde det svårt för honom att medge egna misstag.

Den mordåtalade hade bilden av sig själv som fullkomlig. Han såg också sig själv i ett mycket positivt ljus. Ett personlighetstest visade att mannen hade lätt för att ljuga även för sig själv - och att detta skulle kunna förklara den egna förvåningen över att ha åtalats för mordet.

Sigurður Páll Pálsson sade att han fått intrycket att mannen vid ett skede varit på väg att ge upp. Det var dock omöjligt att få honom att tala om mordnatten. I stället talade han om sig själv och den egna familjen. När han släpptes ur isoleringen förändrades mannen totalt. Efter att han kunnat ta del av mediebevakningen om Birna Brjánsdóttirs försvinnande blev han paranoid.

Vidare beskrev Sigurður Páll Pálsson den åtalade som artig och trevlig. Ett minnestest visade enligt psykiatrikern att han inte hade några svårigheter att minnas saker. Det var bara när han fick frågor med koppling till Birna Brjánsdóttir som han plötsligt inte mindes någonting alls.

Den österrikiske rättsläkaren Mario Darok sade att det mest sannolika var att Birna Brjánsdóttir drunknat i saltvatten. Koncentrationen av alger i hennes lungor gav inget entydigt svar på var hon hamnat i vattnet eller hur länge det tog innan hon drunknade. Han uppgav att döden genom drunkning kan ske mycket snabbt för en person som redan var medvetslös.

Under gårdagen vittnade även Sebastian Kunz, den läkare som obducerade Birna Brjánsdóttir. Han hördes bakom stängda dörrar av hänsyn till hennes familj. En anställd på The English Bar i Reykjavík - där både den åtalade och hans kollega tillbringade en del av kvällen den 14 januari - vittnade också tillsammans med två besättningsmän från Polar Nanoq.

Den mordåtalade mannen var inte heller i går på plats i Héraðsdómur Reykjaness. Domen kommer inom fyra veckor.

Här kan du läsa mer om rättegången om mordet på Birna Brjánsdóttir.