torsdag 21 september 2017

Majoritet islänningar vill se Gröna vänstern i nästa regering

Gröna vänstern är det parti som flest islänningar vill se i nästa regering. Och det är bara hälften så många som anser att Självständighetspartiet ska ingå i den blivande regeringen. Dessutom tycker en majoritet att det var riktigt att utlysa nyval och att Ljus framtid gjorde rätt som lämnade koalitionen och att skälen till avhoppet var tillräckliga. Det visar en mätning utförd av Gallup.

När Island den 28 oktober väljer ett nytt parlament är det femte alltingsvalet sedan 2007. De tio senaste åren är det bara en regering som har överlevt en hel mandatperiod. Det havererade samarbetet mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid är den mest kortlivade majoritetskoalitionen i landets historia.

Självständighetspartiet har riktat hård kritik mot Ljus framtid för att ha utlöst en regeringskris. Men en majoritet av islänningarna anser att det var ett riktigt beslut. De står också bakom beslutet att utlysa nyval.

Hela 62 procent säger att de är positivt inställda till Ljus framtids val att lämna regeringssamarbetet. Bara 29 procent svarar att de ser negativt på avhoppet medan 9 procent uppger att det varken var ett bra eller dåligt beslut.

Endast 10 procent av Självständighetspartiets sympatisörer tycker att Ljus framtid gjorde rätt. Däremot anser 95 procent av Socialdemokraternas och Piratpartiets väljare att Ljus framtid agerade riktigt.

Det är också 62 procent som anser att Ljus framtids skäl att bryta samarbetet var tillräckliga. Här är det 32 procent som upplever att det inte fanns anledning att lämna koalitionen. Resterande 6 procent befinner sig mitt emellan de två lägren.

Mest skeptiska är Självständighetspartiets anhängare. Där är det bara 11 procent som hävdar att skälen var tillräckliga. Bland Socialdemokraternas och Piratpartiets sympatisörer var motsvarande siffra 95 procent.

Ännu fler är positiva till nyvalet. Det är 71 procent som svarar att det var riktigt att upplösa alltinget och utlysa nyval. Bara 20 procent motsätter sig nyvalet medan 8 procent säger att beslutet varken var bra eller dåligt.

Mest entusiastiska är Socialdemokraternas sympatisörer. Hela 95 procent av partiets väljare anser att det var rätt val att utlysa nyval. Samma uppfattning har 40 procent av Självständighetspartiets sympatisörer. Här är det fler - 47 procent - som tycker att steget var felaktigt. Även bland Framstegspartiets anhängare är det något fler som ogillar beslutet.

Gröna vänstern är inte störst i opinionsmätningarna, men det är det parti som flest islänningar vill se i nästa regering. Hela 57 procent svarar att Gröna vänstern bör ingå i den regering som bildas efter nyvalet.

Anmärkningsvärt är att det bara är 31 procent som vill se Självständighetspartiet - Islands största parti - i nästa regering. Före kommer två betydligt mindre partier: Framstegspartiet med 35 procent och Socialdemokraterna med 33 procent.

Vidare är det 30 procent som tycker att Piratpartiet ska sitta i nästa regering, 26 procent som nämner Ljus framtid, 19 procent som föredrar Folkets parti och Renässans och 4 procent som väljer Gryning.

Uppenbart är att Ljus framtids och Renässans anhängare har påverkats av regeringskrisen. Bland sympatisörer till övriga partier är det över 90 procent som vill se det egna partiet i nästa regering. Men för Ljus framtid är andelen 79 procent och för Renässans bara 58 procent.

Självständighetspartiets väljare nämner oftast Framstegspartiet som koalitionspartner, Gröna vänsterns föredrar Socialdemokraterna, Framstegspartiets väljer Självständighetspartiet, Piratpartiets säger Socialdemokraterna, Folkets partis svarar Framstegspartiet, Ljus framtids förespråkar Gröna vänstern och Renässans uppger Socialdemokraterna.

Deltagarna fick också möjlighet att välja mellan olika partikonstellationer för nästa regering. Flest svarade Självständighetspartiet och Framstegspartiet - en koalition som nämndes av 14 procent. Därefter följde Piratpartiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern med 6 procent samt Socialdemokraterna och Gröna vänstern med 5 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget inför valet.