tisdag 5 september 2017

Minister vill minska antalet får på Island med en femtedel

Regeringen är redo att lägga 650 miljoner isländska kronor på de krisande fårbönderna. Men i gengäld ska produktionen minskas och antalet får i landet bantas med en femtedel. Bönder som redan i år ger upp fårskötseln kan behålla de statliga intäkterna i fem år. Bönderna ser förslaget som ett steg i rätt riktning - men det löser inte problemet med det växande köttberget.

De isländska fårbönderna väntas i år göra en förlust på 1,9 miljarder isländska kronor. Samtidigt beräknas överproduktionen bli omkring 2 000 ton. Samtidigt finns ett nästan lika stort köttberg kvar från förra året.

Den genomsnittliga islänningen äter allt mindre lammkött. Den växande turismen gör dock att den inhemska försäljningen är stabil. Däremot har det blivit allt svårare att exportera lammkött. I år väntas bara omkring 1 500 ton kött att gå på export jämfört med 3 500 ton för några år sedan. Den starka kronan och mer eller mindre stängda marknader i Ryssland, Storbritannien och Norge har slagit hårt mot branschen.

Läget på marknaden har gjort att slakterierna aviserat stora prissänkningar. I år skärs de priser som bönderna får för sitt kött ned med upp till en dryg tredjedel. Även förra året sänktes ersättningen.

Branschen har efterlyst statligt stöd för att rädda situationen. Fiske- och jordbruksminister Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir lade fram sitt förslag vid gårdagens regeringssammanträde. Hon har sedan tidigare sagt att det är nödvändigt att omförhandla det avtal som den förra regeringen ingick med fårbönderna.

Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir vill i år lägga 650 miljoner isländska kronor på att rädda fårbönderna. Pengarna ska främst gå till bönder som väljer att minska antalet får. Hennes långsiktiga mål är att en femtedel av dagens får - som är drygt 450 000 under vintern - ska försvinna. Därmed ska också problemet med överproduktion försvinna.

De bönder som redan i år gör sig av med alla får kan de närmaste fem åren få behålla 90 procent av ersättningen från jordbruksavtalet. Den som slutar nästa år får behålla 70 procent av intäkterna i tre år. Det är alltså uppenbart att Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir vill uppmuntra bönder att snabbt göra sig av med sina får.

Men hon vill också få bönder att minska antalet djur. Under hösten kan bönder ansöka om en extra ersättning på 4 000 isländska kronor på varje får som går till slakt. Denna ersättning kan betalas ut till högst 62 500 djur.

Andra föreslagna åtgärder är särskilt stöd till unga bönder. De som nyligen tagit över en gård är ofta mer skuldsatta än andra fårbönder. Byggðastofnun ska få uppdraget att exempelvis förlänga lån till bönder i ekonomisk knipa.

I förslaget finns också ett glesbygdsstöd avsett för bönder som har svårt att hitta andra arbeten. Det gäller alltså bönder som bor långt ifrån närmaste större stad. Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir vill öronmärka 150 miljoner isländska kronor på särskilt stöd.

Ett villkor för att förslaget ska bli verklighet är att bönderna går med på en översyn av det tioåriga jordbruksavtalet. Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir tillhör Renässans, ett parti som tillsammans med Ljus framtid var mycket kritiskt mot avtalet. Självständighetspartiet, som är det tredje partiet i Islands regering, var däremot med om att underteckna avtalet.

I ett uttalande från branschföreningarna Bænda­sam­tök­ Íslands och Lands­sam­tök sauðfjár­bænda beskrivs förslaget som ett steg i rätt riktning. De befarar dock att ministerns förslag inte gör något åt det växande köttberget. Dessutom anser de att förslagen är otillräckliga för att lösa alla problem.

Här kan du läsa mer om fårböndernas kris.