lördag 30 september 2017

Nitton års fängelse för Birna Brjánsdóttirs mördare

Thomas Møller Olsen döms till nitton års fängelse för mordet på Birna Brjánsdóttir och grovt narkotikabrott. Misshandeln av henne var brutal och han försökte sopa igen spåren efter sig. Dessutom försökte Thomas Møller Olsen lägga skulden på en kollega. Därför anser Héraðsdómur Reykjaness att det inte finns några som helst förmildrande omständigheter i fallet.

Nitton års fängelse blir alltså straffet för 30-årige Thomas Møller Olsen. Han döms både för mordet på Birna Brjánsdóttir och för grovt narkotikabrott. Han ska dessutom stå för rättegångskostnader på 28,9 miljoner isländska kronor. Av detta belopp går 4,2 miljoner till offrets pappa och 3,5 miljoner till mamman. Utöver skadestånd får han dessutom betala Birna Brjánsdóttirs begravning.

Héraðsdómur Reykjaness anser att det inte finns några som helst förmildrande omständigheter för Thomas Møller Olsen. Den misshandel som ledde fram till Birna Brjánsdóttirs död var grov och utdragen. Han försökte dölja spår och vilseleda utredningen. Och i rätten försökte han lägga skulden för mordet på en kollega.

Straffet är det femte längsta som har utdömts av en isländsk tingsrätt i modern tid. Samtliga längre straff har dock mildrats av Hæstiréttur Íslands. Om domen inte skulle ändras är det den tyngsta sedan 1994.

I slutpläderingen yrkade åklagaren Kolbrún Benediktsdóttir på minst arton års fängelse för Thomas Møller Olsen. Det längsta straffet som utdöms för mord på Island är numera sexton år. Han fälls också för att ha smugglat 23,4 kilo cannabis. Praxis är att ett kilo cannabis ger en månad i fängelse. Maxstraffet för grovt narkotikabrott är tolv års fängelse.

Hur rätten resonerat när det gäller strafflängden är inte känt. Men fängelsedomen är alltså ett år längre än vad som kunde förväntas. Det kan vara Thomas Møller Olsens agerande efter brotten begicks som ger ytterligare ett år i fängelse.

Om domen överklagas kommer fallet sannolikt att prövas av den nya domstolen Landsréttur i stället för av Hæstiréttur Íslands. Överklaganden till Hæstiréttur Íslands som inte avgjorts vid årsskiftet går över till Landsréttur - en domstol som blir den näst högsta när Island åter får tre olika nivåer i rättsväsendet.

Efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet kan Thomas Møller Olsen begära villkorlig frigivning. Han kan som dansk medborgare bosatt på Grönland också begära att få avtjäna straffet i hemlandet. I dagsläget finns inget fängelse på Grönland som skulle kunna bli aktuellt, men i Nuuk pågår bygget av ett fängelse som möjligen skulle kunna bli aktuellt längre fram.

Thomas Møller Olsen har suttit häktad sedan den 19 januari i år. Han får räkna bort tiden i häkte från det fängelsestraff som ska avtjänas. Häktningstiden löper ut den 15 december.

Under rättegången förnekade Thomas Møller Olsen att han var skyldig till mordet på Birna Brjánsdóttir. I stället försökte han alltså peka ut en kollega som en möjlig gärningsman. Det är ett scenario som domstolen dömer ut som orealistiskt.

I domen skriver rätten att Thomas Møller Olsen lämnat en trovärdig berättelse för händelseförloppet ända fram till minuterna innan han går till attack mot Birna Brjánsdóttir. Därefter saknar hans förklaringar all trovärdighet. De motsägs av teknisk bevisning i form av dna-spår och blod. Bilder från övervakningskameror visar också att mordet inte kan ha gått till på det sätt som han hävdade.

Inte heller har han kunnat ge någon trovärdig förklaring till att han i rätten gav en helt ny version av händelseförloppet. Rätten har efter att ha sett inspelningar av de förhör som gjorts under utredningens gång inte funnit några tecken på att han inte skulle ha talat helt fritt. I rätten hävdade han att han av polisen pressats till att lämna felaktiga uppgifter.

Thomas Møller Olsen döms också för grovt narkotikabrott. Även här ville han bli frikänd. I rätten hävdade försvararen Páll Rúnar M. Kristjánsson att det var isländsk polis som förde in narkotikan på isländskt vatten genom att tvinga trålaren Polar Nanoq - där Thomas Møller arbetade - vända tillbaka till Island efter att ha varit på internationellt vatten.

Héraðsdómur Reykjaness underkänner resonemanget. Enligt rätten råder det ingen tvekan om att Thomas Møller Olsen redan tidigare fört in cannabispartiet till Island. Polar Nanoq valde också att på egen hand återvända till Island sedan det blivit känt att polisen ville komma i kontakt med personer som fanns ombord.

Thomas Møller Olsen var inte på plats när domen avkunnades i går. Han har fyra veckor på sig att överklaga domen.

Birna Brjánsdóttir försvann efter en utekväll i Reykjavík den 14 januari i år. Åtta dagar senare hittades hon död på stranden vid Selvogur. Misstankarna riktades snart mot den 30-årige grönländaren som arbetade som sjöman på Polar Nanoq, en trålare som då låg i hamn i Hafnarfjörður.

Enligt domen körde han henne till hamnen i Hafnarfjörður. Där gick han till våldsamt angrepp mot Birna Brjánsdóttir och slog henne med knytnävarna. Han tog också stryptag på henne. Hon förlorade medvetandet under misshandeln. Därefter körde han till en okänd plats på sydkusten. Där kastade han henne i vattnet. Birna Brjánsdóttir dog av drunkning.

När mordet skedde hade han bara varit på fri fot i en dryg månad. Han släpptes ur fängelse den 12 december 2016 efter att ha avtjänat ett årslångt straff för narkotikabrott på Grönland.

Här kan du läsa mer om mordet på Birna Brjánsdóttir och här kan du läsa domen i sin helhet.