tisdag 26 september 2017

Ólafur Ísleifsson toppar listan för Folkets parti

Ekonomen Ólafur Ísleifsson ansluter sig till Folkets parti. I det kommande valet toppar han en av partiets listor. Länge var han lektor i ekonomi vid Háskólinn í Reykjavík. Han har också ofta kommenterat olika ekonomiska frågor i medierna. I vilken valkrets han kommer att toppa listan är ännu inte bestämt.

Folkets parti ser i dagsläget ut att ha goda möjligheter att komma in i alltinget i nyvalet den 28 oktober. Nu har ett bekant namn anslutit sig till partiet. Det är ekonomen Ólafur Ísleifsson som kommer att vara det översta namnet på en av partiets listor. I vilken av de sex valkretsarna som han blir toppkandidat är oklart.

Ólafur Ísleifsson är en ekonom som ganska ofta synts i medierna. I dag är han knuten till Háskólinn á Bifröst. I tio år var han lektor i ekonomi vid Háskólinn í Reykjavík. Han har också arbetat vid bland annat Þjóðhagsstofnun, Seðlabanki Íslands, regeringskansliet och Internationella valutafonden.