söndag 10 september 2017

Rib-båtar körde för snabbt när turister skadades ombord

Regler som garanterar passagerarnas säkerhet ombord rib-båtar är nödvändigt. Det anser Rannsóknarnefnd samgönguslysa efter att ha utrett två olyckor. Under bägge färderna kördes båtarna för fort utan tillräcklig hänsyn till omständigheterna. Vid bägge tillfällena ledde det till allvarliga skador på passagerare.

Med rib-båtarnas popularitet har också ett större antal olyckor följt. Efter att ha utrett två olyckor anser Rannsóknarnefnd samgönguslysa att det införs regler som garanterar passagerarnas säkerhet. Det gäller bland annat hur snabbt båtarna ska få köras.

För två år sedan skadades en passagerare så svårt att den tvingades sluta jobba och gå i förtidspension. Skadorna uppstod när rib-båten Amma Kibba från Gentle Giants i Húsavík körde över svallvågor från ett annat fartyg. Passageraren slungades först uppåt för att därefter falla nedåt. Turisten hörde själv hur ryggen knäcktes vid olyckan.

Den andra olyckan inträffade i maj förra året. Den här gången var det turister som efter ett besök på Blå lagunen gjorde en tur med rib-båten Ölduljón från företaget Rib Safari. Båten ska ha fallit kraftigt i en vågdal. Kaptenen talade om ett fall på upp till 1,5 meter, men enligt beskrivningar från passagerare handlade det snarare om upp till fem meter.

Två personer skadades. Den som drabbades värst tvingades vara sängliggande i flera veckor. Båda kunde dock efter en tid återgå till ett normalt liv.

Gemensamt för olyckorna är enligt Rannsóknarnefnd samgönguslysa att båtarna körts för fort. Hastigheten har enligt utredningarna inte anpassats till omständigheterna. Därför ligger ansvaret för olyckorna på Gentle Giants och Rib Safari.