onsdag 27 september 2017

Sigmundur Davíð Gunnlaugssons avhopp kan ge arbetsro

Splittringen inom Framstegspartiet behöver inte betyda något ras för väljarsympatierna. Att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson till sist lämnade partiet kan locka tillbaka anhängare som inte kunde tänka sig att på något stödja hans agerande och politik. Och när personstriderna är över kan avhoppet också bidra till arbetsro inom Framstegspartiet.

Bara timmar innan Framstegspartiet i den nordöstra valkretsen skulle bestämma hur listan till nyvalet skulle tas fram kom beskedet om Sigmundur Davíð Gunnlaugssons avhopp. I de två senaste valen har han toppat listan. För att minska spänningarna var det många som därför förespråkade en lista så gott som identisk med den partiet hade i valet i oktober 2016.

Men flera tunga namn förespråkade omröstningar. En av dem var partiledaren Sigurður Ingi Jóhannsson. Sannolikt befarade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att han därmed riskerade att förlora första platsen på valsedeln. Hans ställning har försvagats avsevärt det senaste året efter fortsatta konflikter och låg närvaro i alltinget.

Avhoppet garanterade honom första platsen på en egen lista. De första stegen togs redan i våras när han grundade Progressiva samfundet, en sammanslutning som han beskrev som ett forum för en politisk debatt som inte rymdes inom Framstegspartiet.

Under söndagen och måndagen följde en rad partikamrater Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Bland avhopparna fanns i princip hela styrelsen för Progressiva samfundet. Besluten att begära utträde ur Framstegspartiet tillkännagavs genom en strid ström av pressmeddelanden. Men redan i går var det slut med de tunga avhoppen.

Ett halvt avhopp gjorde Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, kommunpolitiker i Reykjavík. Hon skrev på Facebook att hon hade räknat med att Framstegspartiet skulle gå till val som ett enat parti. Om hon i stället ansluter sig till Sigmundur Davíð Gunnlaugssons nya parti återstår att se.

Konflikten med partiledningen handlar inte om politiska sakfrågor. Under det år som gått sedan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson förlorade striden om ordförandeposten har han bara avvikit från partilinjen när det gäller frågor rörande flyktingar och asylsökande.

Ett tungt namn som skulle kunna vara på väg till hans nya parti är Gunnar Bragi Sveinsson, som riskerar att förlora första platsen på Framstegspartiets lista i den nordvästra valkretsen till fårbonden Ásmundur Einar Daðason. I alltinget i går argumenterade Gunnar Bragi Sveinsson på ett sätt som påminde om Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Ämnet var förändringar av utlänningslagen som ökar möjligheterna för asylsökande barnfamiljer att få uppehållstillstånd. Frågan är en av de sista som behandlas i alltinget innan det upplöses inför valet. Däremot kunde partierna inte komma överens om att behandla något förslag om stöd till fårbönder, en näring som just nu står inför en akut kris.

Gunnar Bragi Sveinsson kommenterade i talarstolen ett inlägg från Gröna vänsterns gruppledare Svandís Svavarsdóttir. Han ansåg inte att möjligheter för asylsökande barnfamiljer att få stanna i landet var den mest brännande frågan:
"Jag håller inte med Gröna vänsterns högt ärade gruppledare att den viktigaste är att ge barn skydd. ... Det är lika viktigt att rädda fårbönders familjer och gårdar."
Facebook utvecklade Gunnar Bragi Sveinsson sitt resonemang:
"Det är stor risk för att fårbönder går i konkurs på grund av produktpriser. Det betyder att de förlorar sin mark, bostäder, familjer ger upp och flyttar. Ljusen försvinner från bygden, skolan stänger, turismen läggs ned och samhället försvinner. Kanske tycker någon att det inte är något problem att isländska bönder hamnar i sådana svårigheter? Kanske ser de inte frågans allvar för tv-kamerorna? Det är en viktig sak att hjälpa barn på flykt, men det är lika viktigt att hjälpa isländska bondefamiljer som anstränger sig för att producera mat åt oss andra. Jag frågar därför som jag gjorde i mitt tal: Vilka ställde sig i vägen för att fårbönder skulle få stöd?"
Utspelet från Gunnar Bragi Sveinsson är också ett sätt att försöka försvara första platsen på listan i den nordvästra valkretsen. Han hamnade i onåd med tunga namn i regionen sedan han under sin tid som utrikesminister tog ställning för sanktioner mot Ryssland. De ryska motsanktionerna slog hårt mot exporten av isländskt lammkött och fisk. Trots detta ändrade sig inte Gunnar Bragi Sveinsson. Det betraktades på många håll som ett svek.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson håller dörren öppen för Gunnar Bragi Sveinsson. Om även han skulle lämna Framstegspartiet handlar det inte heller här om sakfrågor. I stället är det personstrider som delar partiet.

I en debattartikel i Fréttablaðið skriver Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att det behövs partier som har "uthållighet och fasthet". Uppenbarligen anser han inte att det gäller Framstegspartiet. Men inte heller här framkommer några skillnader när det gäller politiska sakfrågor.

På Facebook skriver Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att han tackar för det stöd han fått de senaste dagarna. Än så länge är det dock ingen alltingspolitiker som har valt att följa honom. Och det skulle kunna vara så att avhoppet nu snarare enar än splittrar Framstegspartiet.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har en skara lojala anhängare, men han är sannolikt också Islands mest avskydda politiker. Sympatisörer som ogillar honom eller tröttnat på personstriderna skulle nu kunna återvända till Framstegspartiet. De kvarvarande medlemmarna behöver nu kanske inte ägna sig åt interna konflikter.

En som tror att det kan bli resultatet är Jón Ingi Gíslason, som leder valkretsförbundet i Reykjavík. Han säger i Morgunblaðið att stämningen inom partiet är god och att förhoppningen är att personstriderna nu ska vara historia:
"Det finns inga motsättningar mellan personer i Reykjavík. ... Enligt min mening var det vid senaste valet en hel del som inte röstade på partiet på grund av inbördes konflikter. Jag hoppas att denna grupp nu tillkommer så att detta kanske jämnar ut sig."
Grét­ar Þór Eyþórs­son, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, anser även han att så kan bli fallet. Han säger i Morgunblaðið att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har goda möjligheter att bli invald i alltinget för sitt nya parti. Men avhoppet behöver inte bli ödesdigert för Framstegspartiet:
"Det kan mycket väl vara så att Framstegspartiet får tillbaka några gamla framstegspartister för det var inte alltid alla framstegspartister som var nöjda under Sigmundurs tid."
Här kan du läsa mer om Sigmundur Davíð Gunnlaugssons avhopp.