torsdag 14 september 2017

Slopad busstrafik till Þórshöfn, Kópasker och Raufarhöfn

Busslinjen från Húsavík till Ásbyrgi, Kópasker, Raufarhöfn och Þórshöfn läggs ned. Trafiken har gått med stora underskott ända sedan linjen togs i bruk. Intresset för trafiken har varit lägre än beräknat. Genom att stoppa trafiken sparar kommunerna på norra Island totalt 12 miljoner isländska kronor om året.

I januari 2012 tog Eyþing - en samarbetsorganisation för tretton nordisländska kommuner - över ansvaret för busstrafiken i regionen. Trafiken finansieras delvis av bidrag från Vegagerðin. En av linjerna, 79 B, går mellan Húsavík och Þórshöfn med stopp i Ásbyrgi, Kópasker och Raufarhöfn.

Eyþing har stått bakom två busslinjer i regionen. Nu stoppas trafiken. Förlusterna är så stora att Vegagerðin kräver åtgärder för att ge fortsatta bidrag. Annars upphör bidragen från myndigheten helt och hållet.

Det första larmet kom från kommunstyrelsen i Fjallabyggð. Vid ett möte sades att den ekonomiska situationen för kollektivtrafiken i regionen var mycket bekymmersam. Deltagarna efterlyste också en diskussion om läget vid Eyþings årsmöte i slutet på oktober.

Trafiken har hela tiden gått med förlust. Om förlusterna växer måste pengarna tas från annan kommunal service. Gunnar Birgisson, kommunchef i Fjallabyggð, säger i Morgunblaðið att underskottet ökar trots att antalet turer bantats med en fjärdedel. Prognoserna om antalet passagerare har inte blivit verklighet:
"Allt detta såg mycket bra ut i Excel-dokumentet. ... Efter första driftsåret var det minus och inte plus. Och det har blivit sämre sedan dess eftersom passagerarna har minskat. ... Det är ett ihållande underskott. Det är tiotals miljoner som läggs på hög och man går på grund."
Gunnar Birgisson vill diskutera busstrafikens framtid. Han vill också att staten ska ta ansvaret för kommunernas förluster. Samarbetsavtalet mellan Eyþing och Strætó - som är den entreprenör som sköter själva trafiken - gäller även hela 2018.

Vid Eyþings senaste möte togs beslut om att lägga ned linjen mellan Húsavík och Þórshöfn. Det innebär en besparing på 12 miljoner isländska kronor om året.

Elías Pétursson är kommunchef i Langanesbyggð där Þórshöfn är centralort. Han säger i Morgunblaðið att nedläggningen är mycket negativ för de orter som förlorar busslinjen till Húsavík med vidare förbindelser till Akureyri och Reykjavík. Trafiken går till platser som redan i dag kämpar för att överleva:
"Det står klart att Langanesbyggðs kommunfullmäktige är mycket bekymrad av frågan. Effekten kan bli större än hos oss eftersom sträckan går genom hotade bygder som Raufarhöfn och Kópasker."
Även i Norðurþing - den kommun där Húsavík, Kópasker, Ásbyrgi och Raufarhöfn ligger - är reaktionerna mycket negativa. Kommunstyrelsen skriver i ett uttalande att beslutet är "helt oacceptabelt". Den busstrafik som nu går i graven är en nödvändig service. Majoriteten i Eyþing uppmanas därför att ompröva nedläggningsbeslutet.

Under sommaren har det med undantag för lördagar gått en buss om dagen i varje riktning mellan Húsavík och Þórshöfn.