tisdag 12 september 2017

Vill minska jakt på korp för att förhindra utrotning

Jakten på korp måste minska avsevärt. Annars riskerar korpen att försvinna från Island för gott. Det befarar Náttúrufræðistofnun Íslands som därför kommer att vända sig till miljöminister Björt Ólafsdóttir med en begäran om att minska antalet fåglar som får skjutas varje år. Nu skjuts omkring 3 000 korpar årligen. Det rapporterar RÚV.

Korpen är en av de fåglar som är starkt förknippade med Island. Den syns över hela landet - och är till och med en vanlig syn i centrala Reykjavík.

Men beståndet mår inte bra. Någon räkning har inte genomförts sedan 1980-talet. Då fanns det omkring 13 000 korpar i landet. Antalet har enligt Náttúrufræðistofnun Íslands minskat kraftigt sedan den senaste kartläggningen av beståndet.

Varje år skjuts omkring 3 000 korpar. Det är tillåtet att skjuta fågeln under hela året. De flesta korparna jagas vid sophögar och i anslutning till ejderbon.

Kristinn Haukur Skarphéðinsson är ornitolog vid Náttúrufræðistofnun Íslands. Han säger till RÚV att myndigheten har viss förståelse för jakten. Däremot anser han att det är otidsenligt att tillåta jakt under hela året:
"Fåglarna kan orsaka skada, men det är å andra sidan en anakronism att ha en så öppen jaktsäsong för denna och andra arter."
Náttúrufræðistofnun Íslands lade fram ett liknande förslag för två år sedan. Då ville myndigheten också minska jakten på labbar och måsar. Förslaget blev aldrig verklighet. Nu kommer Náttúrufræðistofnun Íslands att vända sig till miljöminister med en begäran om att jakten på korp ska minskas avsevärt.

Korpen har nu minskat i antal så mycket att den bedöms som hotad. Det är skälet till att Náttúrufræðistofnun Íslands vill införa nya regler. Kristinn Haukur Skarphéðinsson säger till RÚV att en bantad jakt är nödvändig för att inte korpen ska försvinna från Island:
"Den är hotad på det sättet att den har minskat ständigt i flera årtionden och om det fortsätter så här så blir det inte mycket korp kvar här efter några årtionden."
Náttúrufræðistofnun Íslands kommer att diskutera situationen med Björt Ólafsdóttir under september.