lördag 21 oktober 2017

Allt färre islänningar nöjda med grannarna

Sju av åtta islänningar är nöjda med sina grannar. Men antalet missnöjda växer från år till år. Missnöjet med grannarna är mest utbrett bland unga islänningar, låginkomsttagare och personer bosatta i Reykjavíkområdet. Piratpartiets väljare är också mindre förtjusta i grannarna än andra. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Hela 87,8 procent av islänningarna är nöjda med sina grannar. Men det är en nöjdhet som hela tiden minskar. När MMR för första gången i augusti 2010 ställde samma fråga var det 92,9 procent som var nöjda. Då var det 47,6 procent som var mycket nöjda och 45,3 procent som var ganska nöjda. Nu är 40,5 procent mycket nöjda och 47,3 procent ganska nöjda.

Attityderna har också försämrats under det senaste året. Då var 45,4 procent mycket nöjda och 44,2 procent ganska nöjda. Inom loppet av ett år har andelen som inte är nöjd alltså ökat med 1,8 procentenheter.

Nu svarar 12,1 procent att de är missnöjda med grannarna. Motsvarande andel 2010 var 7,1 procent och förra året 10,4 procent.

Män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i huvudstadsregionen och låginkomsttagare är oftare missnöjda med grannarna. Mer nöjda är kvinnor, pensionärer och islänningar bosatta på landsbygden.

Socialdemokraternas väljare är oftast förtjusta i grannarna. Minst positiva till närboende är Piratpartiets sympatisörer.