torsdag 12 oktober 2017

Bjarni Benediktsson rasar mot journalister och gymnasistFörst fick han i lördags ett raseriutbrott på 365:s redaktion. Sedan fortsatte han i går med att skälla ut en 18-årig gymnasieelev under ett besök på Verzlunarskóli Íslands. Först var det rapporteringen om aktieaffärer som fick statsminister Bjarni Benediktsson att tappa humöret. Sedan var det en fråga om Självständighetspartiets kopplingar till olika skandaler.

Statsminister Bjarni Benediktssons svar på fredagens avslöjande om hans försäljning av aktier i Glitnirs Sjóður 9 just före finanskraschen var att det rörde sig om ett politiskt motiverat angrepp. Han ansåg att syftet med att publicera uppgifterna var att skada honom själv och Självständighetspartiet i den pågående valrörelsen.

Detta tillbakavisades av Jon Henley, den journalist på The Guardian som arbetat med publiceringen. Det var också tidningen som fått de uppgifter från Glitnir som var underlag för avslöjandet. Han skriver i ett mejl till Morgunblaðið att de isländska journalister som han samarbetade med påskyndade publiceringen för att den inte skulle komma ännu närmare inpå valdagen.

Facebook anklagade Bjarni Benediktsson Stundin, som stod bakom avslöjandet, och andra isländska medier för att publicera felaktigheter. Han menade att de skrivit att han som alltingsledamot deltagit i nämndsammanträden där Glitnirs diskussion diskuterades.

Problemet med Bjarni Benediktssons resonemang var att det i bästa fall rörde sig om ett missförstånd. Hans tolkning av Stundins artikel var bara möjlig om en enda mening rycktes ur sitt sammanhang. Den som läste hela stycket kunde knappast få bilden av att ett sådant möte skulle ha hållits.

Detta påpekade Jón Trausti Reynisson, chefredaktör för Stundin, i en kommentar på Bjarni Benediktssons Facebook-sida. Denna valde Bjarni Benediktsson att dölja så att den bara kunde läsas av Jón Trausti Reynissons vänner.

En felaktig uppgift fanns däremot i Fréttablaðið. Den spreds också i andra medier tillhörande koncernen 365. När Bjarni Benediktsson besökte redaktionen i lördags var han rasande. Journalister som var på plats berättar att assistenten Svanhildur Hólm Valsdóttir fick ta honom åt sidan för att försöka lugna ner honom.

Bjarni Benediktsson kom till redaktionen för att medverka i ett direktsänt program. Det var innan sändningens början som han visade sin ilska. En journalist berättar i Stundin att många var förvånade över hans beteende:
"Folk var halvt chockade. Folk har aldrig sett Bjarni så tidigare."
Uppgifter om hans agerande nådde inte bara fram till Stundin. Även DV rapporterade om statsministerns utbrott. Detta fick Hrund Þórsdóttir, biträdande chefredaktör för 365, att i ett mejl vända sig till personalen. Stundin har tagit del av mejlet.

Hrund Þórsdóttir skriver att personer som kommer till 365 måste kunna lita på att de anställda är lojala med den egna redaktionen. Hon hänvisar till de etiska reglerna för journalister som säger att ingen ska agera på ett sådant sätt att det sprider missaktning över den egna arbetsplatsen. Därför skulle alltså inte uppgifterna om Bjarni Benediktssons ilska ha spridits utanför 365:s lokaler.

De senaste åren har Bjarni Benediktsson kopplats till en rad ifrågasatta affärer. Själv förnekar han att han gjort något fel eller agerat oetiskt. Med bara drygt två veckor kvar till valet är han pressad. Just nu ser det ut som att Självständighetspartiet kommer att förlora regeringsmakten och att partiet kan göra ett historiskt uselt valresultat.

Förmodligen var det detta som i går fick Bjarni Benediktsson att vända sig mot en 18-årig elev på Verzlunarskóli Íslands i Reykjavík. Det var under en debatt med flera andra politiker som han fick en fråga om Självständighetspartiets koppling till olika skandaler.

Bjarni Benediktsson har under valrörelsen betonat vikten av att välja partier som har stark förankring bland medborgarna. Frågan från eleven gällde Självständighetspartiets förankring med olaglig utnämning av domare till landsrätten och statliga Landsbankis försäljning av bolaget Borgun till personer nära Bjarni Benediktsson - en affär som köparna direkt gjorde enorma vinster på.

Svaret från Bjarni Benediktsson var att det var fel att koppla partiet till försäljningen av Borgun. Och domarutnämningen var inte en större fadäs än att de som vände sig till domstol inte fick rätt till skadestånd för att ha blivit bortvalda till förmån för mindre meriterade kandidater:
"Att ta Borgunfallet som exempel om att det är något fel med Självständighetspartiets förankring är alldeles otroligt lumpet, ursäkta. Det har inte någonstans kommit fram ett endaste tecken på att Självständighetspartiet, eller jag som [dåvarande] finansminister eller någon annan inom statsapparaten, försökt påverka utgången i den saken. Därför är det otroligt lumpen propaganda som du sprider här i salen om denna sak. Det är inget annat än propaganda, detta Borgunfallet. Det finns ingen täckning för alla dessa stora ord. Jag måste få försvara mig här eftersom människor tänker ta upp det här och använda det mot mig. Detta är lumpet. Landsrättsfallet är en helt annan sak. Det har bara gått sin gång och nyligen föll en dom där alla krav från de som lämnade in en stämning avvisades."
En annan av deltagarna var Björt Ólafsdóttir, miljöminister och alltingsledamot för Ljus framtid. Hon kritiserade Bjarni Benediktsson för hans svar på elevens fråga:
"För det första, Bjarni, måste jag medge att jag blir irriterad när du kommer hit och talar inför en grupp unga människor och kallar en av dem lumpen. Jag tycker att det är oförtjänt. Vi talar om politik och ska göra det ordentligt."
Bjarni Benediktsson svarade att det inte var den enskilda eleven som han kallade lumpen. I stället var det frågan som han kritiserade.

Här kan du läsa mer om Bjarni Benediktssons affärer med Sjóður 9.