söndag 15 oktober 2017

Dagens citat

"Vi är i ungefär samma läge som 2006 när konkurrenssituationen var mycket svår."

Davíð Lúðvíksson, innovationsansvarig vid Samtök iðnaðarins, i Morgunblaðið om hur den starka kronan gör det svårt för isländska företag att hävda sig utomlands.