torsdag 26 oktober 2017

Dagens citat

"Människor är otroligt trötta på kronans instabila kurs. ... Om syftet med att behålla kronan är att hålla några värdeladdade nationalistiska tal på 17 juni om kronans betydelse så räcker det inte långt för allmänheten. Kronan har varit ett dyrt skämt för oss."

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, i Vísir om partiets syn på den isländska kronan.