tisdag 31 oktober 2017

Dagens citat

"Fler passagerare säger oss inget. De behöver naturligtvis ha råd att göra något här. Så jag tror att vi betraktar en liten minskning - förhoppningsvis ingen stor minskning. Vi befinner oss i en liten städning och översyn - vad vi behöver ha av människor sett till hur vi tror att vintern kommer att se ut. Sannolikt blir det något färre anställda än förra vintern. Så vi ägnar oss i detta ögonblick åt navelskådning precis som fler företag, vet jag."

Rannveig Grétarsdóttir, vd för båttursarrangören Elding, i RÚV om hur det ökande antalet turister till Island i år inte resulterar i ökande efterfrågan på utflykter eftersom allt fler reser med en liten budget.